Pályázatok

Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató fejlesztése

EFOP-2.2.14-17-2017-00025

Támogatás összege: 49.942.780 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt tervezett befejezése: 2020.11.29.

A Benita Nevelőszülői Hálózat projektjének részletei az alábbiak:

  1. A Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató központjaként működő ingatlan bővítése, illetve az épület napjaink követelményeinek megfelelő energetikai, gépészeti korszerűsítése, akadálymentesítése, belső tereinek felújítása irodai funkcióinak kialakításával. Az épületben kialakítunk a gyermekek szakszerű ellátását biztosító helyiségeket is: pszichológusi vizsgáló, kapcsolattartó helyiség/játszószoba, konferencia terem/képzési, továbbképzési helyszín a nevelőszülők számára szervezendő képzések megtartásához.
  2. Szervezetfejlesztési és kompetencia fejlesztési képzés a kötelezően megvalósítandó képzéseket kiegészítendően a nevelőszülői hálózat dolgozói számára tevékenységük hatékony elvégzése érdekében. Hisszük, hogy a felmerülő problémák adekvát kezeléséhez a nevelőszülők készségeinek fejlesztésében segítségükre lehetnek az alábbi kiscsoportos foglalkozások: konfliktuskezelési tréning, kommunikációs tréning, érzékenyítő tréning (befogadás, elfogadás képességének elősegítése), veszteség feldolgozó tréning (hazagondozás, örökbefogadás kapcsán), kríziskezelés (normatív, paranormatív és akcidentális krízisek, személyes krízisleltár), együttműködés fejlesztése, stresszkezelés, kiégés, pozitív fegyelmezés, kapcsolódáson alapuló szeretetteli gyermeknevelés, szociális kogníció fejlesztése (érzelemkifejezés, érzelem felismerés, empátia, mentalizáció), pszichoedukáció a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek általános jellegzetességei kapcsán, illetve a pszichológus kompetenciáit tekintve a gyermekek viselkedésével kapcsolatban felmerülő problémák esetén, szupervízió.
  3. A nevelőszülői hálózat és központ felszerelése a munkafolyamathoz szükséges eszközökkel. Hangsúlyosnak tartjuk az irodai eszközök mellett a 0-3 és 4-6 éves korú gyermekek fejlesztésére speciálisan kiválasztott eszközök, továbbá az intézményi pszichológus által alkalmazott eszközök, fejlesztő programok, hazagondozást vagy örökbefogadást erősítő tevékenységeihez felhasznált eszközök beszerzését.