BENITA GYERMEKVÉDŐ ALAPÍTVÁNY 

2020. évi tevékenységeink

- gyermekvédelmi szakellátásban lévő fiatal felnőttek anyagi támogatása

- gyerektáboroztatáshoz anyagi segítségnyújtás

- adományok osztása


DOKUMENTUMOK


Benita Gyermekvédő Alapítvány

Székhelye: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 45. fszt. 1.

Bírósági nyilvántartásba vétele: 09-01-0002239 Bankszámlaszám: 11738008-21473755 (OTP Bank Nyrt.)Adószám: 19188816-1-09

KSH szám: 19188816 - 9499 - 569 - 09


Képviseli: Török Tiborné elnök

Telefonszám: +36-70-343-3301

E-mail: benitagyermekvedoalapitvany@gmail.com

Az Alapítvány tevékenysége: (az alapító okirat alapján)

- Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek részére önbizalmat növelő, kreativitást, különböző készségeket elősegítő programok szervezése, megvalósítása.

- Normál, különleges, speciális szükségletű gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok anyagi, erkölcsi támogatása, képességfejlesztő, segítő, szakmai- és élményprogramok szervezése, megvalósítása.

- Állami gondoskodásban élő roma származású fiatalok támogatása, a társadalomba való integrálódásuk hatékony elősegítése.

- Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő fiatalok tanulmányi segítségnyújtása, korrepetációk szervezett módon történő megvalósítása, tehetséggondozása, valamint a tanulmányaikhoz való hozzáállásba anyagi és tárgyi jutalmak juttatása, ösztönzése.

- Állami gondoskodásban élők gyermekek, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári és egyéb programok, kirándulások szervezése és támogatása, üdültetése.

- Kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek, nevelőszülői családok számára ajándékok, jutalmak finanszírozása.

- Az állami gondoskodásból való kikerülést követően (utógondozás) a fiatal felnőttek számára segítségnyújtás az elhelyezkedés és a beilleszkedés leküzdésében, esetenként konkrét anyagi (pénzbeli, tárgyi) támogatás odaítélése formájában.

- Volt állami gondozottak, valamint családjaik segítése, támogatása.

- Az állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok érdekeink képviseletével (jogi, erkölcsi) a társadalmi tolerancia hatékonyabbá válásának elősegítése.

- Bármilyen más szempontból hátrányos vagy halmozottan hátrányos, veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és családjaik, valamint szocializációjukat is befolyásoló környezetükben élő hátrányos helyeztű, felnőttkorú lakosság teljeskörű támogatása (pénzbeli, tárgyi, anyagi, erkölcsi), támogató rendszer kiépítése.

- Bármilyen más szempontból hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermekek, családok számára kulturális, sport, élményprogramok, táborok szervezése, üdültetése.

- Az Alapítvány tevékenységével összefüggésben támogatói pályázatok kiírása, megvalósítás.

- Felnőttképzés, tanfolyam, tréning, konferenciák, fórumok, egyéb szakmai képzések szervezése, megvalósítása, a gyermekvédelmi szakmai folyamatok fejlesztése.

- Felnőttképzés terén ismeretterjesztés, rendezvényszervezés, szakmai és álláskeresési szolgáltatások, karitatív forrásra szervezési kampányok megvalósítása.

- Felnőttképzés területén nevelőszülői képzések, továbbképzések szervezése, megvalósítása.

- Szakmai képzések, továbbképzések anyagi és egyéb támogatása.

- Gyermekvédelmi, ifjúsági, szociális alap- és szakellátásban érintett szakmai szereplők részére rendszeres szakmai fórumok, konferenciák, találkozók szervezése.

- Az Alapítvány valamennyi célkitűzésével összefüggő más szervezetekkel (szociális, gyermekvédelem, ifjúságvédelem, sport, kulturális, egyház stb.) való együttműködés, kapcsolattartás kialakítása, az ehhez szükséges körülmények megteremtése, programok, események megszervezése.

- A szakmai segítségvállalásban pedagógiai, pszichológiai, szociológiai programok, kutatások szervezése és megvalósítása, illetve az állami gondoskodásban élők felé tett ilyen irányú szakmai törekvések szakmai, anyagi, tárgyi és erkölcsi megvalósítása.

- Az Alapítvány működésével összefüggő online ismeretterjesztő, oktatási anyagok készítése, terjesztése, könyvek, kiadványok terjesztése.

- Az Alapítvány célkitűzésével, tevékenységével összefüggő adományok gyűjtése és szétosztása.

     Pénzadományát hálás szívvel fogadjuk a 11738008-21473755 számlaszámon   Adószámunk: 19188816-1-09