Nevelőszülő díjazása

2023. január 1-től

I. GYERMEKEK, FIATAL FELNŐTTEK ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLJA:

Normál szükségletű gyermek esetén:
(utógondozotti ellátás esetén is)

Nevelési ellátmány

57.750  Ft/hó

Különleges szükségletű gyermek esetén 
(3 év alatti, tartós beteg, fogyatékos) 

Nevelési ellátmány

64.875  Ft/hó

A Gyvt. alapján:

56. § (1) A nevelőszülőt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ellátására nevelési ellátmány illeti meg.

(2) A különleges, speciális vagy kettős szükségletű gyermek után a nevelőszülőt magasabb összegű nevelési ellátmány illeti meg.

188/E. § (1) Az 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 2023. évben havi

a) 53 437 forint átlagos szükségletű gyermek,

b) 62 344 forint különleges szükségletű gyermek,

d) 53 437 forint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén.

A nevelési díj a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek, fiatal felnőtt költőpénzére, egészségügyi ellátására fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt. E juttatásokat a nevelőszülő kizárólag a gyermek ellátására fordíthatja.

II. A NEVELŐSZÜLŐT A NEVELŐSZÜLŐI DÍJAZÁS KERETÉBEN MEGILLETŐ DÍJAK (bruttóban értendő):

Alapdíj

Minimálbér 30%-a

69.600 Ft/hó

Kiegészítő díj

Minimálbér 20%-a

46.400 Ft/hó

Többletdíj

Minimálbér 7%-a

16.240 Ft/hó

 A Gyvt. 66/H. § alapján:

A nevelőszülőt foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt - gyermekszámtól függetlenül alapdíjként havonta legalább a minimálbér 30%-a illeti meg.

A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.

A nevelőszülőt az alap- és a kiegészítő díjon felül a minden egyes nála elhelyezett különleges szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 7%-a illeti meg.

A nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül, melynek értelmében a nevelőszülő társadalombiztosítási ellátásra jogosult, valamint évei figyelembe vehetőek a nyugdíj számításánál. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett más keresőtevékenység is folytatható.

III. BENITA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ANYAGI ÉS NEM ANYAGI JELLEGŰ JUTTATÁSOK 

ANYAGI JELLEGŰ JUTATTÁSOK:

- 3. különleges illetve 5 gyerek kihelyezése esetén gyermekgondozási szerződést kötünk a nevelőszülő közeli hozzátartozójával, aki ezért a feladatáért megbízási díjat kap.

- nyaralási támogatás évente,

- karácsonyi juttatás a nevelőszülő részére,

- karácsonykor valamennyi gyermek számára  karácsonyi ajándékok,

- iskolakezdési/őszi támogatás valamennyi nevelőszülői család számára,

- új gyerek kihelyezése esetén rendkívüli ellátmány,

- adományok (tápszer, ruha, élelmiszer),

- egyedi kérelmekre indokolt esetben egyszeri pénzügyi vagy dologi támogatás (pl. speciális szemüveg, orvosi, egészségügyi ellátás stb.)

- lehetőségünkhöz mérten segítségnyújtás eszközellátásban (pl. kiságy, bébifigyelő, babakocsi stb.)


NEM ANYAGI JELLEGŰ JUTTATÁSOK:

- Bogácson található jól felszerelt Benita Pihenőházunkban a nevelőszülői családok számára egész évben nyitva álló pihenési lehetőség, gyermektáborok.

Balatonakarattyán található jól felszerelt Benita Pihenőházunkban a nevelőszülői családok számára egész nyáron nyitva álló nyaralási és kikapcsolódási lehetőség

- minden évben központi karácsonyi ünnepség Debrecenben a Kölcsey Művelődési Központban (színes műsorok, karácsonyi ajándékosztás)

- minden év tavaszán vármegyei szinten szervezett gyerek/családi napok.

De ami a lényeg: A Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató a megfelelő munkavégzéshez nyugalmat, kiszámíthatóságot, emberközpontúságot, pontos fizetést, komplex segítő, támogató hátteret, maximális szakmai és emberi segítségnyújtást biztosít, valódi keresztény szemlélettel.