Nevelőszülő díjazása

2022. január 1-től

I. GYERMEKEK, FIATAL FELNŐTTEK ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁSOK:

Normál szükségletű gyermek esetén:
(utógondozotti ellátás esetén is)

Nevelési díj

34.200  Ft/hó

Külön ellátmány

8.550 Ft/hó

Mindösszesen:

42.750 Ft/hó

Különleges szükségletű gyermek esetén 
(3 év alatti, tartós beteg, fogyatékos) 

Nevelési díj

39.900  Ft/hó

Külön ellátmány

9.975 Ft/hó

Mindösszesen:

49.875 Ft/hó

Gyvt. 56. § alapján:

Nevelési díj normál szükségletűk esetén: A nevelési díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500,- Ft) 120%-a.

Nevelési díj különleges szükségletűek esetén: A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500,- Ft) 140%-a, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy három éven aluli.

Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb - gyermekenként, fiatal felnőttenként - az éves nevelési díj 25%-ánál.

A nevelési díj a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek, fiatal felnőtt költőpénzére, egészségügyi ellátására fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt. E juttatásokat a nevelőszülő kizárólag a gyermek ellátására fordíthatja.

II. A NEVELŐSZÜLŐT A NEVELŐSZÜLŐI DÍJAZÁS KERETÉBEN MEGILLETŐ DÍJAK (bruttóban értendő):

Alapdíj

Minimálbér 30%-a

60.000 Ft/hó

Kiegészítő díj

Minimálbér 20%-a

40.000 Ft/hó

Többletdíj

Minimálbér 5%-a

14.000 Ft/hó

A Gyvt. 66/H. § alapján:

A nevelőszülőt foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt - gyermekszámtól függetlenül alapdíjként havonta a minimálbér 30%-a illeti meg.

A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek után kiegészítő díjként havonta a minimálbér 20%-a illeti meg.

A nevelőszülőt az alap- és a kiegészítő díjon felül a minden egyes nála elhelyezett különleges szükségletű gyermek után többletdíjként havonta a minimálbér 5%-a illeti meg.

A nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül, melynek értelmében a nevelőszülő társadalombiztosítási ellátásra jogosult, valamint évei figyelembe vehetőek a nyugdíj számításánál. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett más keresőtevékenység is folytatható.

III. BENITA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ANYAGI ÉS NEM ANYAGI JELLEGŰ JUTTATÁSOK 

ANYAGI JELLEGŰ JUTATTÁSOK:

- 3. különleges illetve 5 gyerek kihelyezése esetén gyermekgondozási szerződést kötünk a nevelőszülő közeli hozzátartozójával, aki ezért a feladatáért megbízási díjat kap.

- nyaralási támogatás évente,

- karácsonyi juttatás a nevelőszülő részére,

- karácsonykor valamennyi gyermek számára  karácsonyi ajándékok,

- iskolakezdési/őszi támogatás valamennyi nevelőszülői család számára,

- új gyerek kihelyezése esetén rendkívüli ellátmány,

- adományok (tápszer, ruha, élelmiszer),

- egyedi kérelmekre indokolt esetben egyszeri pénzügyi vagy dologi támogatás (pl. speciális szemüveg, orvosi, egészségügyi ellátás stb.)

- lehetőségünkhöz mérten segítségnyújtás eszközellátásban (pl. kiságy, bébifigyelő, babakocsi stb.)


NEM ANYAGI JELLEGŰ JUTTATÁSOK:

- Bogácson található magas felszerelésű Benita Pihenőházunkban a nevelőszülői családok számára egész évben nyitva álló pihenési lehetőség, gyermektáborok.

Balatonakarattyán található magas felszerelésű Benita Pihenőházunkban a nevelőszülői családok számára egész nyáron nyitva álló nyaralási és kikapcsolódási lehetőség

- minden évben központi karácsonyi ünnepség Debrecenben a Kölcsey Művelődési Központban (színes műsorok, karácsonyi ajándékosztás)

- minden évben tavaszán megyei szinten szervezett gyerek/családi napok.

De ami a lényeg: A Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató a megfelelő munkavégzéshez nyugalmat, kiszámíthatóságot, emberközpontúságot, pontos fizetést, komplex segítő, támogató hátteret, maximális szakmai és emberi segítségnyújtást biztosít, valódi keresztény szemlélettel.