Virágvasárnapi tömeg

2023.04.03

"Pálmaágakat fogtak, kivonultak Jézus fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!" (János evangéliuma 12:13)

János evangélista háromszor tudósít arról, hogy Jézus földi szolgálata idején a pászka, azaz a húsvéti ünnepen részt vett Jeruzsálemben. Az első alkalommal megtisztította a templomot, a második alkalommal történt a kenyérszaporítás, majd az utolsó a halál és a feltámadás húsvétja lett, az Ő igazi húsvétja. Jézus Krisztus húsvétjának célja, hogy a kereszten a régi áldozatok helyett önmagát áldozta fel. A prófétai szavak beteljesedtek: "Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán." (Zakariás könyve 9:9) Az ige tudósítása által szinte ott érezhetjük magunkat a történetben. A tömegben sok ember volt, akik másként szemlélték és látták meg Jézust. Valójában kinek látták Jézust az emberek?

A vak Bartimeus, aki jelentéktelen, koldusként alamizsnából élt, élete nyomorúságos, értéktelen volt. A fizikai vakságon túl talán a lelke is sötétségben szenvedett: nem látta a jövőt, kilátástalan volt számára minden, de hitte, hogy Jézus segíthet rajta, és meggyógyult.

Ott voltak azok is, akik átélték a kenyérszaporítás csodáját, látták a gyógyulásokat, szabadulásokat, és Jézusban egy gondoskodó királyt reméltek, aki biztosítja számukra a földi élethez szükséges dolgokat, a kényelmes életet.

Azok is ott voltak, akik Jézusban a római fogság alól felszabadító, győztes királyt vélték felfedezni, ők is álmaik, vágyaik beteljesítőjének látták.

Biztosan többen lehettek a sokaságban, akik csak kíváncsiak voltak, és a tömeg hatására kapcsolódtak az eseményekhez.

Fürkésző tekintettel szemlélték az eseményeket a vallási vezetők, akik irigykedve tekintettek Jézusra, ellenfelet látva benne, féltették hatalmukat, és meg akarták ölni. Ők voltak azok, akik Isten szent templomát rablók barlangjává tették, busás haszonnal járó üzletet csináltak az istentiszteletből. Megbotránkoztatva és becsapva kiszorították a templomból az Istenhez vágyó lelkeket.

Ott voltak a közömbös emberek is, akik csak a földi élet gondjaival törődtek, és nem érdekelte őket az Isten országa.

Ott voltak a tanítványok is, akik versengtek, vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, keresték a pozíciókat, üzletelve kérdezgették Jézust, hogy mi lesz a jutalmuk, majd elfutottak, és elárulták mesterüket. Jézus mindezekért az emberekért meghalt, az Isten szeretete ilyen hatalmas!

Te kinek tartod Jézust? Szemléled az előbb említett embereket, és megtalálod magad közöttük? Az evangéliumokat olvasva tisztulhat a Jézusról alkotott képed, megláthatod Őt, mint személyes Megváltódat, aki egy új életet adhat számodra.