Virágvasárnap üzenete

2021.03.29

"Jézus ezt mondta nekik: Meg van írva: >>Az én házamat imádság házának nevezik<<, ti pedig rablók barlangjává teszitek." (Máté evangéliuma 21:13)

Jó érzés meglátni a ragyogó hótakarót, az ékszínkék égboltot, egy őszintén csillogó tekintetet, mert a tisztaságra emlékeztetnek. Vágyom a tisztaságra, és nemcsak a szemem gyönyörködik benne, hanem a lelkem is.

Olyan korban élünk, ahol elveszni látszik a tisztaság, pedig a Teremtő úgy alkotta meg a világot, benne minket is, hogy a saját képmására formált. Az érintetlen természet, ahol még nem tettük le a kezünk nyomát, mind Isten szentségét, tisztaságát hirdeti, látványa lenyűgöző. Lelkünk mélyén azonban tudjuk, hogy mennyire eltávolodtunk a természetes rendtől.

"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárok lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent." (Pál második levele Timóteushoz 3:1-4)

Pál diagnózisa tökéletes, benne magunkra ismerhetünk. Ma már nem divat megőrizni a tisztaságot, aki pedig elvesztette, talán már végleg lemondott róla. Ennyire reménytelen lenne a helyzet?

Az Isten testté lett Krisztusban, és visszaadta a reményt számunkra. Az evangéliumok olvasása közben Jézus életét szemlélve megláthatjuk az elvesztegetett tisztaságunkat, de a bűn által bepiszkolt lelkünket egyedül Jézus tudja meggyógyítani. A gyógyulás lépcsőfokai tehát: megvalljuk bűneinket, kérjük a tiszta és szent Isten bocsánatát, majd átadjuk életünket Jézus kezébe. A Golgota keresztjén ezért vállalta magára vétkeink szennyét, a kiontott vére tud tisztára mosni bennünket. Isten Krisztusban ma is kínál egy új életet, ahol már vele együtt járva tisztulhatunk meg az ő kegyelméből. Jézus virágvasárnapon bevonult Jeruzsálembe, majd megtisztította a templomot. Engedjük be mi is a Megváltót az életünk templomába, hogy azt is meg tudja tisztítani!

"Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Pál levele az efezusiakhoz 4:22-24)