Veszélyes szokások

2023.10.30

"Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a lányát áldozatul elégeti, ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó! Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik." (Mózes ötödik könyve 18,9-12)

Ebben a naptári időszakban különösen fokozódik a szellemvilág iránti nyitottság a lelkekben, hiszen életünk titokzatos kérdéseit rejtő területe, a halál kerül a figyelem fókuszába. Az emberi lélek nyitott a természetfeletti világ felé, viszont félelmetes, hogy az érzékenysége a rossz dolgok irányába sokkal nagyobb, mint a teremtő Istentől származó igazság felé. Vakmerő játék a halálból csúfot űzni, esélytelen próbálkozás úgy uralni az élet ezen területét, hogy a "halloween őrület" szerepjátékaival figurázzák ki. Az emberek felelőtlenül gyakorolnak olyan szokásokat, amelyek eredetét sem tudják, csak személytelen lélekkel mennek a fogyasztói társadalom ördögi sodrásában, és meggondolatlanul teszik, amit a "divatkövető" többség tesz. Így gyanútlanul nyitják meg szellemüket az okkult, démonikus világ felé, ahol félelmetes erők befolyásolása alá kerülhetnek.

Isten igéje nem véletlenül óvja az embert a sötétség erői követésének gyakorlatától! Komolyan kell vennünk a Teremtő figyelmeztetését! Ma aranykorukat élik az igében felsorolt okkult dolgokat űző lelkek, akik eredményesen végzik pusztító, embereket behálózó tevékenységüket. Kerüld ezeket, vagy ha már beleestél a csapdájukba, akkor kérj szabadulást Istentől!

A Biblia egyértelmű választ ad az életünk minden kérdésére, csak meg kellene ismernünk a megnyugtató, értelmes válaszokat. A halálról, és az azt követő létről is tanít. Aki Jézus Krisztus követőjeként éli az életét, annak jövője biztonságban van Megváltója kezében, nem kell rettegnie a bizonytalanság miatt. Jézus legyőzte és lefegyverezte a sötétség erőit.

Isten életpárti. Hadd hívjalak arra, hogy erőid, energiáid mozgósítsd a körülötted élőkre. Vedd észre a lelki, testi szükségeket, és ha lehetőséged van, akkor töltsd be azokat. Micsoda szabadság adatik ekkor, hiszen soha nem kell majd a temetőben lelkiismeretfurdalások közepette vezekelned azért, mert elmulasztottál valamit.