Van még új esély?

2023.06.26

"Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!" (János evangéliuma 8:10-11)

A lombsátor ünnepén egy, a házasságtörés bűnébe esett asszonyt értek tetten. Az írástudók és a farizeusok Jézus elé vezették a bűnöst, hogy ezzel tegyék próbára a Mestert. A védtelen asszonyt eszközként használták fel, hogy Jézust tőrbe csalják, ugyanis a törvény alapján a házasságtörés vétke miatt meg kellett volna kövezni, halált érdemelt az asszony. Azt hitték, hogy tökéletes csapdát készítettek: ha Jézus azt mondta volna, hogy engedjék el, semmibe vette volna a mózesi törvényeket, ha jóváhagyását fejezte volna ki a kivégzéssel kapcsolatban, akkor a megvetettek iránt gyakorolt addigi kegyelmes és irgalmas lelkületét érvényteleníti. Jézus isteni bölcsességgel válaszolt: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." Az ezt követő eseményről tudósít igénk.

Ítélkező világban élünk, mindenkinek megvan a véleménye a másikról. Az emberek bitorolják az Istent megillető bírói széket, és elítélik embertársaikat. Szomorú, hogy még a vallásos közegben sem számít az ember, és a farizeusokhoz hasonlóan a lelkeket csak eszközként használják, hogy vélt igazuknak érvényt szerezzenek. Sokak szenvednek az ítélkező, kegyetlen, törvényeskedő lelkület irgalmatlan pusztításától, amely a legerősebb közösséget is előbb-utóbb tönkreteszi.

Te melyik oldalon vagy? Rendre elítélnek, vagy te vagy az, aki ítélkezel? Jézus Krisztus mind a két oldal számára elkészítette a szabadulás útját. Isten ítélőszéke előtt mindannyian a vádlottak padjára kerülünk. Az emberi lélek jogtalanul ítéli el az embertársát, pedig nem vagyunk egymásnál különbek az isteni megítélés alapján. Jézus mindannyiunk büntetését magára vette, hogy felmentsen bennünket, egyedül neki van joga felettünk ítélkezni, de nem ezért jött, hanem azért, hogy megmentsen. Az asszonynak is felkínálta a bűnbocsánat ajándékát: a bűnt megítélte, de a bűnösnek megkegyelmezett, és egy új esélyt adott számára, hogy szabadon élhesse tovább az életét. A krisztusi lelkület járja át a szívünket, és legyünk a kegyelem elfogadói és közvetítői!