Újra advent van

2021.11.29

"És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (János evangéliuma 14:3)

Advent üzenete: Jézus visszajön. Sokszor hallottuk már Krisztus evangéliumát: régi üzenet, és sokan úgy gondolják, hogy az ígéret veszített az erejéből, mert nem teljesedett még be. Miért késik a Megváltó visszajövetele? Sok kérdése van a válaszokat kereső embernek, aki szeretné megérteni a körülötte zajló eseményeket. A Bibliában megtaláljuk a válaszokat: Isten nem késik, a szeretete tartja vissza. A kegyelem kapuja még nyitva van, az örömhír hirdettetik az egész világon. Isten még várja a lelkeket, hogy megtérjenek hozzá, hiszen csak Jézus váltsága mentheti meg az embert az örök ítélettől.

"Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa." (János evangéliuma 3:17)

Lehet, hogy Jézus éppen rád vár. Várja, hogy megnyisd a szíved előtte, és bűneid megbánva békességet találj Istennél. Jézus próféciái részletesen beszámolnak korunk zűrzavaros történéseiről. Sokan nem veszik komolyan az advent éberségre figyelmeztető üzenetét, pedig előttünk teljesednek be a Bibliában régen megjövendölt események. Az emberek egyre bizonytalanabbá válnak, napról-napra érkeznek a meghökkentő hírek, olyan történéseknek lehetünk tanúi, amelyek felrúgják a józan gondolkodás kereteit, a normális, természetes értékek már nem mérvadók, megbolondult a világ.

"Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket." (Pál első levele a thesszalonikaiakhoz levél 5:4)

Isten igéje a bizonytalanságban biztonságot ad, az eltorzult értékrend zűrzavarával szemben szilárd támaszt, a rettegés megbénító erejét megszüntetve békességet, a lehangoló jövőkép helyett, megnyugtató ígéretet a holnapra. Nem szabad hagynunk, hogy a hitetlenség, a félelem nyomasztó sötétsége összezavarjon minket! A Jézushoz menekülő ember ismeri Istenét, akinél lecsendesedhet a lelke, a békességre vezető utat is megláthatja, amelyen nap mint nap követheti Megváltóját. Jézus visszajön megítélni az emberiséget, de nem tudhatjuk, hogy megéljük-e a végső ítéletet. Halálunk eseményével mindannyiunknak bezárul a kegyelem ajtaja, a földi létet itt hagyó embernek akkor jön el a Krisztussal való találkozás pillanata.

"...Legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk." (Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5:8-10)