Teljesen

2022.12.05

"Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!" (Királyok első könyve 18:21)

Illés próféta a Karmel-hegyen figyelmeztette Isten népét, mert Aháb király vezetésével bálványimádó életet éltek. A 18. fejezet részletesen leírja az eseményeket: egy különleges történetet Isten erőteljes bizonyságtételével. Illés kérdése ma is aktuális, és döntésre szólít fel.

A mai ember is keresi az útját, és megpróbál értelmes válaszokat találni a létezésével kapcsolatos kérdéseire. Lehet-e támasz a válaszkeresésben egy olyan hitvallás, amely félszívű és felületes? Érdemes egy olyan Istenben hinni, akit nem ismer igazán az ember? Sokan a vallásokból csak kiszemezgetik a számukra szimpatikus gondolatokat, és alkotnak egy testhez álló saját, kevert gondolkodást. Mennyit ér az ilyen hit? Vajon van-e mögötte valódi igazság, amely kiszámítható utat mutat, szabadító, életet megváltoztató erővel bír?

Isten igéje egyértelmű válaszokat ad a létezéssel kapcsolatos kérdésekre. Jézus Krisztus szeretete, az evangélium üzenete odaszánt követésre szólítja fel az embert. A Szentháromság Istenét nem lehet félszívvel követni, de megismerni sem. A Biblia üzenete döntés elé állít minden embert: vagy igent mond Jézus szeretetből fakadó áldozatára, és hisz a Megváltóban, vagy nemmel utasítja el a kegyelem hívását. A halogatás is nem. Isten a szívek vizsgálója, és látja a kétfelé "sántikálást". Mai nyelvre lefordítva ez a fajta billegő magatartás így néz ki: ha baj van, kell Isten segítsége, de a követése már túl sok áldozattal járna. Előfordul, hogy a vallásos életgyakorlat, imaházba járás, imádkozás, bibliaolvasás mellett még beleférhet egy-két érdekből fakadó hazugság és törvénytelenség is, a jócselekedetek mellett egy kis pletyka, irigység, féltékenység és haragtartás. Hétvégén hívő, hétköznap világi életgyakorlat. Isten gyűlöli a képmutatást. A sántikáló, ide-oda billegő szív maga is bizonytalan, az ilyen gondolkodás fárasztó, és nincs mögötte erő és igazság. A fél hit, fél szív egy erőtlen élethez vezet, amely tele lesz bizonytalansággal. Mit tett az Isten értünk? Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, feltámadásával legyőzte a halált, számunkra is meghirdette a kegyelmet, üdvösséget kínált, teljesen odaszánta magát értünk: méltó arra, hogy teljes szívvel kövessük Őt! Legyen advent egyik üzenete: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből..." (Lukács evangéliuma 10:27)