Szeress Isten szeretetével!

2022.08.22

"Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket!" (Lukács evangéliuma 6:27-28)

Talán sokak első gondolata az lehet, hogy Jézus felhívásának lehetetlen engedelmeskedni, vagy nem érdemes. Isten üzenete, gondolatmenete olykor teljesen ellentmond a világban megszokott gyakorlatnak. Miért lenne fontos igazodnunk Isten igéjéhez? Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentse az embereket a kárhozattól, hogy megmutassa az igazságot, amely a bűn miatt elveszett a világból. Ma sem érdemes igéjét felszínesen olvasni, szavait csak vágyakozva hallgatni, hogy milyen szép lenne úgy a világ, ha ezek a gondolatok valóra válhatnának. Isten beszédén lehet álmodozni, vagy elkötelezhetjük magunkat arra, hogy megcselekedjük azokat.

Jézus felhívása szeretetre szólít fel. A szeretet fogalmát a bűnnel terhelt világi életfelfogás felhígította, bemocskolta, üressé és erőtlenné tette. Ma már azokat is nehezen tudjuk szeretni, akik minket szeretnek, micsoda "lehetetlen küldetésnek" tűnik az ellenségeinket szeretni. Jézus pont erre hív, szavait pedig földi életének példájával hitelesítette. Hogyan tudjuk követni ebben a Megváltót? Első lépésként Isten igéjét kell tanulmányoznunk, eközben a Bibliában feltárul előttünk egy szellemi árnyékvilág, ahol a Sátán próbálja ma is Istentől elszakítani, kiüresíteni, gonosszá és boldogtalanná tenni az emberi szívet. Ez ellen úgy lehet csak felvenni a harcot, ha Krisztusnak adjuk át az életünk irányítását, és tanításaihoz igazítjuk értékrendünket. Szívünket megnyitjuk Isten szeretete előtt, és engedjük, hogy igazsága megtisztítsa a gondolkodásunkat, és megnyissa lelki szemeinket, hogy meglássuk a konfliktusok mögött rejlő szellemi valóságot. Ekkor felismerhetjük, hogy a velünk ellenségesen, rossz akarattal viselkedő ember valójában a Gonosz fogságában szenved, és az ő irányítása alatt nem tud másként viselkedni. Minden ellenünk támadó lélek felkészül arra, hogy visszatámadunk vagy védekezünk. 

Isten gyermekének más fegyverekhez kell nyúlnia, mert ezek a győztes fegyverek: a gyűlölet legjobb ellenszere a jócselekedet, az átok méregfogának kihúzója az áldás, és a bántalmazás fájdalmának begyógyítója az imádság. Saját erőből lehetetlen így cselekedni, de hát Isten nem hagyott magunkra bennünket: szeretetének forrásából merítve lehetünk győztesek. Az igazi győzelem az lesz, amikor ellenségünk a belőlünk áradó isteni szeretet ereje által megszabadul a gonoszság fogságából.

Próbáld ki, légy türelmes, működni fog!