Szenteste

2021.12.24

"Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd - ami azt jelenti: Velünk az Isten." (Máté evangéliuma 1:23)

Szent lesz ott ma az este, ahol az emberi testet öltött Istent ünneplik. Szent lesz az az este, ahol nem az áldásokon, ajándékokon keresztül látják az Atyát, hanem egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül szemlélik Őt. Szent lesz, mert Jézus tisztaságán, odaszánásán, keresztáldozatán, feltámadásának győzelmén keresztül meglátják azt, hogy milyen a menny tisztasága, és rádöbbenhetnek újra, hogy test és vér nem léphet be oda. Megérthetik, hogy miről szól Jézus születése, megláthatják, hogy megépült a híd a tisztaság és a bűn közötti áthidalhatatlan szakadék fölött. Szent lehet, hiszen megérthetik, hogy mindez értük lett. Ez nem érzelem, nem szívet melengető gondolat, nem vakhit, amely évszázadok során a gyenge ember mentsvára lett volna. Ez az élet igazsága, az Isten igazsága! Az evangélium eseményei egy kivételével beteljesedtek. Minden úgy történik, ahogy Isten igéje kijelentette. Egy esemény hiányzik, amely az ember számára élet vagy halál, kárhozat vagy üdvösség kérdése. Ez az esemény: Jézus visszajön az övéiért, és azokat, akik nem ismerik őt, el kell, hogy ítélje. A karácsony a szeretet és az igazság eljövetelének ünnepe, mert Isten szeretete megjelent közöttünk. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3:16) Isten mindent megtett az emberért, hogy megmentse. Az ember utasította el, neki nem kellett az Ő ajándéka, neki nem kell ma sem. Egy keresztény ünnep lehet az egyéni felelősség, és felelőtlenség ünnepe is.

Azon az estén, amikor Jézus megszületett, mennyei csodák sokasága kísérte érkezését. Minden különleges, eltért a szokványostól, ezért lenyűgöző volt. Felborított minden törvényszerűséget, ember által kitalált szokást. A menny sokasága megmozdul, angyalok serege érkezik az elfásult, megfáradt világba. Az Isten viszont lehajolt hozzánk: "Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért." (Zsidókhoz írt levél 2:17)

Isten egyszerű, tiszta szívű embereket választ ki, hogy előre eltervezett megváltói művét végrehajtsa. "Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van." (Sámuel első könyve 16:7)

Ez ma is lehet így. Számodra is valóságos lehet ez a történet, ha megtalálod a helyed benne, hiszen a szentestén csak elkezdődött, még mindig nem ért véget: Isten vár rád!