Pünkösdre készülve

2022.05.30

"A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (János evangéliuma 14:26)

Ezeket a bátorító szavakat Jézus mondta tanítványainak, készítve őket a kereszthalála, feltámadása, majd mennybemenetele utáni időszakra. A János evangéliumának 16. fejezetében így folytatta: "Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok." (János evangéliuma 16:7)

A testben lévő Isten a földi lét korlátait is magára vállalta, ezért egyszerre csak egy helyen tartózkodhatott. Jézus a megváltás művének elvégzése után elfoglalta méltó helyét a mennyben, és ma is végzi főpapi szolgálatát. Ígérete szerint elküldte a Szentlelket, hogy ne maradjanak tanítványai árván. A Szentlélek nincs az anyagi lét korlátaihoz kötve: nemcsak egy helyen, hanem mindenütt jelen tud lenni. Isten lelkének munkája minden embert elér és megszólít, ha nem így lenne, Isten igazságtalan lenne, hiszen olyanokat kárhoztatna, akiknek nem kínálta fel a kegyelmét. A Szentlélek előtt nincs akadály: meglátogatja az embereket otthonaikban, a betegágyon, a börtönben, a sírkertben, a kísértéseikben, a bűn mélységeiben, a próbák küzdelmeiben. Segít megérteni Isten igéjét a vágyakozó léleknek, tiszta gondolatokat támaszt, felébreszti a lelkiismeret szavát, vigasztal, bátorít, megmutatja a szabadulás útját. A Szentlélek az emberi szívre terheli a bűn súlyát: segít a megbánásban, a megvallásban. Az Istenhez térő ember számára személyessé teszi a megbocsátás kegyelmét, bizonyságot tesz arról, hogy a Jézus áldozatát elfogadó ember Isten gyermekévé válik, segít az erőtlenségben, együtt imádkozik az imádkozóval, megfedd, ha kell, elvezérel az Isten igazságára, Krisztust dicsőíti, kegyelmi ajándékokat osztogat, felruház mennyei erővel. Hálára indít, ha éppen minden rendben van, szolgálatra biztat az Isten országának építésében, vezetést, bölcsességet ad az élet útján. A Szentlélek valóban pártfogó, általa Isten egészen közel jön ma is a hozzá vágyakozó emberhez, ha hívja őt, a szívébe költözik.

Pünkösd üzenete igénk folytatásának ígérete által valósággá válhat az idei ünnepen: "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!" (János evangéliuma 14:27)