Neked is sikerülhet!

2021.08.23

"Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig." (Királyok első könyve 19:7-8)

A múlt héten a pihenésről gondolkoztunk. Mai igénk történetében azt látjuk, hogy Illés próféta belefáradt az élet terheinek cipelésébe, kilátástalannak látta a helyzetét, elege lett mindenből, és meg akart halni. Illés bátor, erős, határozott jellem volt, és a próféták között is kiemelkedő hitről tett tanúbizonyságot Isten embereként. A prófétát legjobban az Alkotója ismerte, tudta, mire van szüksége, nem vetette meg a gyengesége miatt, és ebben az állapotában sem hagyta el. Meghallgatta panaszkodását, hagyta megpihenni, közben gondoskodott róla. Isten elkészítette neki a táplálékot, amelyből erőt meríthetett, és figyelmeztette arra, hogy egyen. Illés engedelmeskedett, és felkészült az előtte álló, "erőn felüli" útra.

A mi életünkben is elérkezhetnek azok az idők, amikor belefáradva a küzdelembe "elfogyunk", és kevésnek érezzük magunkat a folytatáshoz. Ebben az állapotban már nem elegendő csak a pihenés, szükség van a lelki táplálékra is, amelyben megvan mindaz, ami igazán megerősít, újjáéleszt minket. Nem "gyorskajára" van szükségünk, amely nem tartalmaz igazán lelket, testet erősítő tápanyagot, csak az ízlelőbimbókat bizsergeti, és az éhséget, szomjúságot fokozza. Olyan sok üres biztatást adó tanítás, ideológia csapja be a mélységből szabadulni vágyó embereket. Ezek mind könnyű megoldást hirdetnek, és üzenetük nem hatol a szív mélységébe, ahol az igazság gyógyító erővel mutatja meg a valódi szabadulás útját.

Isten ma is saját kezével készíti el a vágyakozó lelkeknek azt a lelki táplálékot, amely elég erőt adhat a folytatáshoz. Ezt megtapasztalhatjuk, amikor a Szentlélek érthetővé teszi számunkra az olvasott vagy hallott bibliai igét, és eljut a szívünk mélységéig az üzenet. A Biblia Isten élő szava, amely nemzedékek sokaságának adott már új célokat, erőt és bátorságot az újrakezdéshez. Jézus Krisztus keresztáldozatának elfogadása nyitja meg a kaput a gyógyító forráshoz. Szükségünk van Jézusra, hiszen életünknek ő lehet kifogyhatatlan erőforrása, amelyből meríthetünk, nélküle gyengék, esendőek, törékenyek vagyunk!

Illés eljutott az Isten jelenlétébe, ahol megkapta a kérdéseire a válaszokat, vezetést kapott a folytatásra, és beteljesedhetett életében az ígéret: megpihenhetett az Örökkévaló otthonában. A lehetőség nekünk is megadatott, hogy erőt kapjunk az erőnk felett való útra. Éljünk ma vele!