Mit végez benned az ige?

2023.01.23

"Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." (Jakab levele 1:22)

"Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt." (Jakab levele 1:23-24)

"Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk." (Zsidókhoz írt levél 4:12-13)

Mai "igecsokrunk" életbevágóan fontos dolgokra hívja fel a figyelmünket: megmutatja számunkra az Istenhez vezető út lépéseit. A rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében Pál megfogalmazza a hitre jutás első lépését: "A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által." Isten igéje azért élő, mert személyesen szólít meg bennünket egy-egy aktuális élethelyzetben, ekkor olyan érzésünk lehet, mintha valaki elárulta volna a gondolatainkat, problémáinkat, mintha csak rólunk szólt volna az igehirdetés, a bizonyságtétel vagy az olvasott áhítat. Isten belát a szívünk legmélyére, ismeri lelki harcainkat, terheinket, vívódásainkat, tud fájdalmainkról és örömeinkről - életünk nyitott könyv előtte. Az ige üzenete által elénk tárja a valóság tükrét, amelyben lehetnek nem tetsző dolgok is, esetleg megoldhatatlannak tűnő kihívásokkal is szembesülhetünk. Az első reakciónk lehet az ijedtség, abból fakadóan, hogy lelepleződtek bűneink, gyengeségeink, esetleg elrontott dolgainkra is fény derült. Nyugodjunk meg, Isten szeret bennünket, az igéje által nem azért szembesített az életünk valódi állapotával, hogy megalázzon, megbüntessen, hanem azért, hogy segítsen, megoldást mutasson és helyreállítson mindent, amit elrontottunk.

Itt válik égetően fontossá a következő lépés: követnünk kell az igei vezetést, engedelmeskednünk kell az útmutatásnak, így nem válunk feledékeny igehallgatóvá. Az Ige cselekvőjeként már nem egyedül kell megküzdenünk az akadályokkal, az Ige útján járhatunk a Szentlélek vezetésével, erejével, megújító kegyelmével és védelme alatt haladhatunk tovább az örökkévaló cél felé. Gyógyulhat a lelkünk, megoldódhat a megoldhatatlannak tűnő problémánk, helyreállhatnak az emberi kapcsolataink, erőt kaphatunk, lerakhatjuk terheinket.

Mit mutat a tükör? Engedd, hogy Isten igéje munkálkodjon benned, ne félj, válj hallgatóból igét cselekvő lélekké!