Mit üzen pünkösd ma nekünk?

2021.05.17

"A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (János evangéliuma 14:26)

A héten pünkösdre emlékezünk. Jézus elmondta a tanítványainak, hogy miután elvégzi a földi szolgálatát, visszamegy az Atyához, majd elküldi a Szentlelket, hogy elvezesse őket a teljes igazságra. Követői tehát nem maradtak árván: pünkösdkor kitöltetett a Szentlélek, aki ma is pártfogónk, vigasztalónk, bátorítónk és segítőnk lehet. Az ünnep üzenete: Isten nem hagyta magára az embert!

Jézus így folytatta: "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!"

A mai zaklatott világban mindennél nagyobb szükségünk van a békességre.

Mi a különbség a világ és a Jézus által kínált békesség között?

Az ember által munkált "békesség" forrása a pénz, hatalom, jólét, egészség, nyugalom. A külső körülmények alakulásától függ, ezért nagyon sérülékeny. A Jézus által kínált mennyei békesség a körülményektől független. "Ez belülről tör kifelé. A bennünk lakó Szentlélek békessége. Lehet, hogy nincs nyugalmunk, és mégis van békességünk." (Gyökössy Endre)

Hogyan lehet a belső békesség ma is a mienk? Jézus mondta: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá és nála maradunk."

A Szentlélek jelenléte által közösségünk van az Istennel, aki mellett biztonságban érezhetjük magunkat: a tökéletes szeretetben, ahol nincs félelem. Ez a békesség nem múlandó forrásból táplálkozik, hanem a mennyei Atya szeretete a forrása. Kérhetjük ma is!

"...Mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle." (Lukács evangéliuma 11:13)