Menekülés az aggodalom árnyékából

2022.10.10

"Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?" (Máté evangéliuma 6:25)

Jézus az Isten gondviseléséről tanította követőit. Kérdése ma is aktuális: arra hív, hogy álljunk meg a rohanásban, és gondolkozzunk el szavain. A mai kor emberének életét is átszövi az aggodalom. Féltjük a kényelmünket, aggódunk a testi dolgok miatt: lesz-e elég étel a kamrában, futja-e a divatnak megfelelő öltözetre, megfelelő életszínvonalat tudunk-e biztosítani családunknak? Gondolatainkat leterheli az anyagi lét szükségeinek betöltése, energiáinkat felemészti azok megszerzése. A testünk miatt aggódunk, a lelkünk pedig elhanyagoltan szomjazik. A kísértés nagy, egész életünket elégethetjük a földi kincsek oltárán.

Tényleg ennyi lenne az élet értelme? Jézus a következő kérdésével segített a helyes válasz megtalálásában: "Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is?" Isten szeretne felébreszteni bennünket: semmi értelme az aggódásnak. Majd tesz egy kijelentést a Megváltó, amely a szívünk mélyére világítva megmutatja az Istenhez való viszonyunkat: "Ilyesmiért a pogányok törik magukat, a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre." Mit tegyünk akkor, amikor a minket körülvevő világ ránk önti a negatív, félelmet keltő híreit? Hogyan állhatunk ellen a félelem kísértésének? Isten az ő gyermekeinek megígérte, hogy gondoskodó szeretetével körülveszi őket. Talán megkoptak ezek az ígéretek, vagy meggyengült volna a Teremtőnk az évszázadok során? El kell döntenünk, hogy kinek hiszünk! A véletlenre, a tőlünk független eseményekre bízzuk magunkat vagy Istenben bízunk? Létezik pogány hívő? A gyakorlatban sokszor ilyenekké válunk, amikor nem hiszünk Isten ígéreteinek, amikor a világ terhei lekötik gondolatainkat, és elhanyagoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, akkor az aggodalom hatalmába kerít, és "hitetlen hívőkké" válunk.

Jézus gyakorlati segítséget ad, ha ilyen állapotba kerültünk: "Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek."

Gondolkozz el ezen a héten, szemléld Isten alapvető igazságának fényében az életed, és változtass rajta! Az élet több mint az anyagi dolgok, az aggodalom pedig hiábavaló, Isten gondviselő szeretete valóság! Keresd őt, és tapasztald meg az élet igazi örömét, amelyet Isten neked szeretne ajándékozni!