Megmérettetés

2022.06.27

"A szavak magyarázata pedig ez: a mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta." (Dániel könyve 5:26-28)

Bélsaccar babilóniai király uralkodása alatt történt ez a meghökkentő esemény. A bálványimádó uralkodó lakomát rendezett, amelyen a bor miatt megrészegedett, és megszentségtelenítette az Isten házának eszközeit. Szíve felfuvalkodott, nem tanult nagyapja, Nebukadneccar életének hibáiból, és vétkezett az Isten ellen.

"Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben; a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkettek." (Dániel könyve 5:5-6)

Igénk a falon megjelent felirat szövegét magyarázza. Áhítatunk a megmérettetésről szól, amely egész életünket végigkíséri. Megmérettetünk a tanulmányaink során, munkahelyünkön, családunkban, más kapcsolatainkban és az Isten előtt. Különböző véleményeket fogalmaznak meg rólunk és cselekedeteinkről. A vélemények között vannak negatív és pozitív, elcsüggesztő, bátorító, magas mércét felállító és kevés elvárást támasztó megfogalmazások. Megmérnek bennünket mások, megmérjük magunkat is, de ami a legfontosabb: az Isten is megmér minket. Lehet, hogy a mások felénk támasztott mércéje leterhel bennünket, és lebénít az érzés, hogy nem tudunk megfelelni a követelményeiknek. Lehetséges, hogy magunk felé támasztunk olyan elvárásokat, amelyeket csak erőt felemésztő energiával tudunk elérni, vagy sohasem sikerül megfelelni, és állandó szégyen, vádlás emészt ezért minket. Örökségül kapott elhibázott szülői mondatok, érdekből megfogalmazott vezetői elvárások, lekicsinylő tanári jelzők, hamis vallásos követelmények, amelyek szabadságunkat ellopva életünk mérlegének nyelvét mindig a másik oldalra billenthetik. A világ hamis mérlegei becsapnak bennünket, és mindig kevésnek fogjuk érezni magunkat. Isten ma egy pontos, igazságos mérleget mutat, amelyen a Jézusban nekünk ajándékozott szeretet egyensúlyba billenti a mérleg nyelvét, és így megállhatunk az Isten előtti megmérettetésben.

Tragikus állapot, amikor az Istennek a királyéhoz hasonló bizonyítványt kell kiállítania rólunk. Ezek a kemény megállapítások azt sugallják, hogy a Bélsaccarnak volt lehetősége másként cselekedni, de saját, szabad akaratából választotta a rossz, bukáshoz vezető utat. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Krisztus követésében elkészített számunkra egy biztonságos utat, amelyen haladva elkerülhetjük a "könnyűnek talált" ítéletet. Ezen az úton Isten Szentlelke vezet, véd, bátorít, fegyelmez, helyreigazít, ha kell, és nem hagy magunkra bennünket, valamint kipótol, ha szükséges. Nekünk követnünk kell az Istentől származó igei vezetést, hogy ne tévedjünk el, és ne lépjünk a kárhozat felé vezető útra, ahol könnyűnek találtatunk.