Meddig menekülsz még?

2022.05.02

"Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (Pál második levele Timóteushoz 1:7)

A félelemmel való küzdelem végigkíséri az ember életét. Legtöbbször legyőzhetetlennek tűnő óriásként érkezik, és hatalmas erővel emészti fel az életerőt, olykor nyomasztó érzés formájában lassan lopakodik közel, sötét jövőt sugallva a lélek számára. Van, aki nem harcol ellene, csak elviseli a vele járó gyötrelmeket, más tagadással próbálkozik, vagy pótcselekvéssel igyekszik elterelni figyelmét. A félelem alattomos formája az, amikor az ember nem mer önmagával, aktuális élethelyzetével szembesülni. Ilyenkor folyamatos tagadásban él, és az igazságnak hátat fordítva saját maga elől menekül. Nem sikerülnek a dolgai, hibát hibára halmoz, nyomasztó teherként éli meg a legegyszerűbb eseményeket is, amelyek máskor nem jelentettek problémát számára. Előfordul, hogy mások életével foglalkozva ítélkező lelkülettel kritizálja a környezetében élőket, főleg azokat a negatív tulajdonságokat veszi észre bennük, amelyek önmagában is megvannak. Nem hagy magának időt arra, hogy egyedül maradjon a gondolataival, hanem feladatokat keres, hogy azokra koncentrálhasson. Folyamatos hazugságban él, nincs bátorsága ahhoz, hogy belenézzen az igazság tükrébe, hiszen akkor szembesülnie kellene gyengeségeivel, megláthatná rossz döntéseit, hibáit és azokat a területeket, amelyeken változtatnia kellene.

Kedves Olvasó! Igénk bátorítása megmutatja a kiutat az ilyesfajta félelem csapdájából. Az emberi lelket pusztító félelem mögött hazug sátáni erő rejtőzik, aki el akarja hitetni az emberrel, hogy egyedül maradt, és nincs esélye a szabadulásra. Jézus Krisztus legyőzte a Sátánt, Isten pedig elküldte Szentlelkét, amely az erő, a szeretet, a józanság lelke: a Teremtő ma is ajándékozza azok számára, akik hittel elfogadják Krisztus áldozatát. A Szentlélek ad bátorságot arra, hogy szembenézzünk a valósággal, ad józanságot aktuális élethelyzetünk értékelésére, és az erőt is megadja, hogy döntéseket hozva a változás útjára tudjunk lépni. A változás útja a kegyelem útja, ahol az Isten igéjének jelzőtáblái adnak útmutatást.

Ma is lehet választani: A félelem lelke vagy az erő, a szeretet és a józanság lelke; a hazugság, vagy az igazság; betegség vagy gyógyulás; börtön vagy szabadság.

Imádkozom, hogy jól válassz!

"Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van." (Pál második levele Timóteushoz 2:1)