Legkisebb az Isten országában

2023.10.02

"Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról: Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni?" (Lukács evangéliuma 7:24)

Keresztelő János a Messiás útkészítőjeként hirdette a megtérés üzenetét az embereknek. Istentől kapott határozott, egyenes, őszinte szavai sokak szívét megtörték, akik bűneiket megbánva bemerítkeztek. János Isten által felhatalmazott prófétaként bátran hirdette Isten szavát, a bizonytalanság árnyéka sem vetődött rá. Máté evangéliumából tudjuk, hogy János a Lukács által leírt történet idején börtönben volt. A fogságban lévő próféta kissé elbizonytalanodott, nem magát féltette, szíve akkor is Isten ügyéért égett. Jézushoz küldte tanítványait egy kérdéssel: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" Jézus nem azt válaszolta, hogy igen ő az, hanem arra kéri János tanítványait, hogy mondják el neki azokat, amiket láttak. Csodálatos üzenetei vannak ennek a történetnek.

A legerősebb, a legbátrabb és a legmagabiztosabb ember is elbizonytalanodhat, amikor közvetlen veszélybe kerül, a testben élő lélek esendő. János Jézushoz fordult, nem szégyellte a próbában támadt kétségeit, nem féltette tekintélyét, mert azt Isten adta neki – ember, cselekedet kikezdeni nem tudta. Nekünk sem kell bujkálnunk, ha hasonló bizonytalanság kísért, bátran kérdezzünk Istentől, hittársainktól, ne maradjunk egyedül a kétségek vermében!

Jézus nem dorgálta meg Jánost azért, mert a Jézussal kapcsolatos átélt bizonyságai nem voltak elegek a szilárd meggyőződéshez, hanem a tanítványai által látott események felidézésével emlékeztette őt. Hagyta Jánost gondolkodni, értelmezni a történéseket. Jézus nem akarta, hogy János parancsszóra higgyen. Isten ma is így viszonyul hozzánk: nem vezényszóra kell hinnünk, hanem kegyelme által hagy minket gondolkodni, hagyja értelmeznünk az átélt eseményeket, a kinyilatkoztatott üzeneteket. A Teremtő gyárthatott volna robotokat, akik parancsszóra hisznek, de nem ezt tette. Meghagyta a szabad akaratot, engedi, hogy a hitünk bennünk szülessen meg, és mindenféle nyomás nélkül működjön. A Jézus Krisztusban való tiszta szívből fakadó hit bevezet bennünket a mennyek országába: "Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül senki nem nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála." (Lukács evangéliuma 7:28)

Te ott leszel az Isten országában?