Látható az Isten országa?

2022.10.17

"Azután így szólt Jézus: Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között." (Lukács evangéliuma 13:18-19)

A bűneset által az ember kizárta magát az Istennel való közösségből. Az életünkben megtűrt bűn ma is elválaszt Istentől, lelki vakságot, szellemi sötétséget okoz. Az istentelen ember tagadása nem szünteti meg a Teremtő létezését, az emberi hitetlenség nem tudja megakadályozni Isten országának növekedését. Isten országa a hitetlen számára láthatatlan, megfoghatatlan világ. A Krisztus drága vérén megváltott ember számára viszont valóság. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy az "Isten országa bennetek van": a Krisztust követő ember életében láthatóvá, tapasztalhatóvá válik. Jézus megnyitotta a kaput, a hívő, igét olvasó embernek ígéretet adott: "Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait..."

A példázatunk megmutatja Isten országának természetét, töretlen fejlődését, és annak gyümölcseit. A mustármag jelentéktelennek tűnő kicsiny mag, amelyet ha elvetnek, fává nő. A növekedés titkát homály fedi, de az eredmény tagadhatatlan. Olyan fává növekszik, amely otthont, védelmet nyújt a madaraknak. Hogyan értelmezhetjük a példázatot lelki értelemben a saját életünkre vonatkozóan? A magvető példázatában Jézus kijelenti: "A mag az Isten igéje." Engedjük, hogy az Isten igéje a szívünkbe hulljon, hallgassuk, olvassuk, fogadjuk hittel a Biblia üzenetét. Isten Szentlelke csodálatos módon megadja majd a növekedést: mustármagnyi hitünk megerősödik, a bűn ereje megtörik az életünkben, céljaink letisztulnak, kapcsolataink meggyógyulnak. Engedjük az igét munkálkodni a szívünkben, igazítsuk életgyakorlatunkat Isten szavához! Látható lesz a növekedés, kézzelfogható lesz a fejlődés, egy sokkal boldogabb életet élhetünk Jézus Krisztussal, mint Nélküle. A hitben erős ember élete példa lesz mások számára is, oltalmat nyújt, bátorítást, reményt ad, utat mutat a keresők számára. Légy kapcsolatban a növekedést adó forrással, és légy élő bizonysága Isten országának, hogy mások is otthonra találhassanak benne!