Krisztusi szelídség

2023.11.06

"A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt!" (Pál levele a filippiekhez 4:5)

Isten igéje bizonyságtevő életre hív mindannyiunkat. Az igazi öröm forrása Isten szeretetéből fakad: ez a szeretet Jézus Krisztusban áradt ki ránk, a megváltás ajándéka által lehet a miénk. A szelídség a Krisztust követő élet gyümölcse. Nem magunkra erőltetett viselkedésformáról beszél itt az ige, hanem a Szentlélek által termett és érlelt mennyei gyümölcsről. A Lélek ajándékáról, amely mindenki felé megnyilvánulhat, és független a körülöttünk élők magatartásától, Krisztus szeretetét árasztja, eleven bizonyságtételként az emberek felé. Milyen ez a szelídség, hol találkozhatunk vele?

Ez a szelídség tud tűrni és kevesebbel beérni, oda tudja szánni magát másokért. A Bibliát olvasva megláthatjuk a testté lett Istenről szóló evangéliumi történetekben: Jézus lehajolt az elesettekhez, betegeket gyógyított, okkult erők által fogvatartott lelkeket szabadított meg, és személyválogatás nélkül hirdette a megtérés üzenetét. Ott volt Jézus tekintetében, amikor Péter megtagadta őt, megnyilvánult a kereszten elmondott imádságában, amikor az őt megfeszítő, üvöltő tömegre tekintve nem angyali seregeket hívott, hanem megbocsátásért imádkozott. Jézus Krisztus megmutatta a szelídség erejét, amely a bűnre kegyelemmel, a gyűlöletre szeretettel válaszolt. Ez a szelídség a Szentlélek által győzedelmeskedhet, lelkeket menthet meg ma is. A szelíd erő hatalmasabb a világ összes pusztító fegyverénél: ez nem öl, hanem életet ad, megszabadít a bűn fogságából, összetöri a gonoszság hatalmát, lefegyverzi a sátáni erőket, és Jézus Krisztus kegyelme által üdvösséget ad.

Ó, bár tudnánk mi is krisztusi szelídséggel élni, járná át ennek az illata a gyülekezeteinket, bontaná le a falakat a kapcsolatainkban, családjainkban, munkahelyeinken! Oltaná ki az emberek között pusztító gyilkos indulat erejét, a gonoszság, zűrzavar és ellenségeskedés lelkületét! Újítaná megfáradt lelkünket, reformálná meg életgyakorlatunkat, hogy Krisztusra tudjunk mutatni! "Legyen minden ember előtt ismert!" A Szentlélek segítségével éljünk mi is így, legyünk Krisztust követő, élő bizonyságtevők, hirdessük Isten örömhírét, ne csak szavakkal, hanem tettekkel is: "A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt!"