Jézus Krisztus győztes Úr!

2021.07.19

"Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni." (Pál első levele a korinthusiakhoz 10:13)

A 10. fejezetben az Úr népének intő példája kerül elénk. Isten mindent biztosított népe számára ahhoz, hogy megismerhessék őt, hogy követni tudják, és a vele való közösségben áldott életet élhessenek. Az izraeliták elhagyták Urukat, és gonosz dolgokra vágytak. Belemerültek az evés, ivás, léhaság, paráznaság testi "gyönyöreibe", és zúgolódó bálványimádók lettek. Amíg vezetőjük Mózes egy időre eltávozott tőlük, nem bírtak várni rá, és saját, aranyborjú-istent készítettek maguknak, amelynek imádásában világi vágyaik és vallásos szokásaik keveredtek. A láthatókra tekintettek, és a hitüket elhagyva engedtek a kísértésnek.

A bűn kísértése ma is veszély: ahogy megszűnik a szoros kapcsolat Istennel, a testi vágy megpróbálja elfoglalni a szabadon hagyott helyet az ember szívében. A Sátán arra csábít, hogy készíts magadnak te is saját istent. Hogyan történhet ez? Megkérdőjelezi benned a Biblia isteni kinyilatkoztatásának hitelességét, és arra csábít, hogy válogass az igék között, és ami számodra szimpatikus, azt elfogadd, a többit pedig figyelmen kívül hagyd. Azt sugallja, hogy ne vedd komolyan az ige figyelmeztetését, és nyugodtan engedj a világi élet csábításainak, mert az még belefér. Megterhel hiábavaló feladatokkal, hogy akadályozza a napi kapcsolatod Istennel, és közben eltávolodsz tőle. Lassan erőtlen szokásrendszerré válik az istentiszteleted, és észre sem veszed, hogy egy langyos, megalkuvó, gyenge bálványt készítettél magadnak, ami nem tud segíteni neked, nem képes megvédeni és szeretni téged.

Igénk Atyánk hűségére irányítja figyelmedet. Isten tudja, hogy milyen küzdelmeid vannak, és látja, ha szabadulni akarsz a kísértő bűn rabságából. Arra biztat ma, hogy kérj tőle erőt, nála már kész van a szabadulásod útja. Jézus Krisztus legyőzte a Sátánt, aki a kísértéseid mögött rejtőzik. Olvasd az igét, amelyből megtudhatod, hogy Isten hív a családjába, ahol védelem alatt lehetsz. A szerető Atya közelében megtapasztalhatod a megtisztulás felszabadító erejét, amely legyőzi a bűn szennyének vádlásait a lelkedben. Jézussal győztes lehetsz, higgy benne, és ragaszkodj hozzá, benne erős, élő Istenre találhatsz!

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (János evangéliuma 8:36)