Jézus imája

2023.09.25

"Én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél." (János evangéliuma 17:23)

A teológusok a János evangéliumának 17. fejezetét Jézus főpapi imájának nevezték el. Ebben az imában a Megváltó önmagáért, a tanítványaiért, majd az egyházért imádkozott. Az egyházért, amely megannyi darabra szakadt szét a történelem során. Jézus a keresztények egységéért imádkozott: nem emberi erőlködéssel összetákolt egységért, hanem azért a mennyei valóságért, amely őbenne gyökerezhet. A krisztusi egység nem földi, emberi, hanem mennyei, amely kiábrázolódik az Atya és Jézus kapcsolatában. Az áhított krisztusi egység az egyházak, gyülekezetek, testvérek között egyedül az élő ige mentén tud megszületni. Álom marad csupán, ha kimarad a törekvésekből az igazi jézusi szeretet. A Sátán az első pillanattól kezdve támadta az emberek közötti egységet: megkérdőjelezte az első emberpár szívében az Isten kinyilatkoztatásának igazságát és hitelességét. Irigységet, féltékenységet támasztott az első vérszerinti testvérpár között, hatalomvágyat ültetett el az Isten népe vezetőinek szívében, az uralkodók saját népüket zsákmányolták ki és taszították szegénységbe, még Jézus tanítványai is versengtek egymással, majd elárulták azt, aki később az életét áldozta fel értük.

A jézusi egység nem születhet meg élő, valóságos szeretet nélkül. Óriási kihívás ez még a gyülekezetben is, hát még a mindennapi életgyakorlatban, hiszen különböző személyiségű, gondolkodású embereknek egy konfliktusokkal, ellentétekkel terhelt környezetben kell szeretniük egymást. Hogyan szeressem azt a hittestvéremet, aki bánt, pletykál, igaztalan vádakat fogalmaz meg rólam? Isten azt mondta nekem, amikor ezt a kérdést feltettem neki: Szeresd a hittestvéredben a Krisztust, akkor is, ha a viselkedésével beárnyékolja a Megváltó szeretetét! Szeresd benne Jézust, mert ő szerethető! Majd így folytattam: Uram, mit szeressek a másik emberben, ha nincs benne Jézus? Isten azt mondta: Szeresd benne az életet, mert az is az enyém! Rájöttem, hogy magamtól ezt nem tudom megtenni, de a bennem élő Szentlélek segítségével tehetem. Ez nem azt jelenti, hogy hátradőlök, és a Szentlélek majd szereti helyettem a másik embert, hanem figyelmeztet, megerősít, megmutatja, hogyan tegyem. Jézus megmosta a tanítványai lábát, ezzel megélte előttük azt, amiért később imádkozott. A Szentlélek nem fogja helyettem megmosni a testvérem lábát, krisztusi szeretettel a szívemben nekem kell ezt megtennem. Jézus mondta: "Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek." (János evangéliuma 13:18)

Boldog vagy?