Istenkép

2020.09.28

"Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Máté 16,13-16)

Jézus kérdése ma is élő, és ebben a bizonytalan világban mindennél aktuálisabb. Sokan keresik a biztonságot adó pontot, amelyhez igazodhatnának, keresik az élet megválaszolatlan kérdéseire a válaszokat, és a forrást, amelyből erőt meríthetnek a lét küzdelmeihez. Nem mindegy azonban, hogy milyen az istenképünk: kiben, miben hiszünk. Ismerjük-e azt, akiben hiszünk? Hogyan tudnánk megbízni egy ismeretlen istenben, hogyan tudnánk tanácsot, védelmet, vezetést kérni egy idegentől, akiről csak hallottunk? Egyáltalán foglalkoztat-e bennünket ez a kérdés? Előbb-utóbb választ kell adnunk rá, különösen életünk zsákutcáiban, a kudarcainkban, a szenvedésben, de az életünk végén mindenképpen.

Jézus kiváló pedagógus: fenti igénkben először a róla kialakult társadalmi véleményekre irányítja a figyelmet, ugyanis a korszellem vélekedése, vallásos szemlélete, felekezetek látása hatással van az ember gondolkodására, valamint istenképére. Ma is van véleménye az embereknek Jézusról: egy nemes lelkű, jó ember volt; egy történelmi személyiség, aki jó ügyet képviselt; rabbi, akit nem becsült meg a saját kora, és ártatlanul lett prédája a kor vallásos képmutatásának; vallásalapító, aki a sokadik vallást hozta létre. Mennyire befolyásolják hitünket, életgyakorlatunkat ezek a vélemények? Kétféleképpen lehet ránk hatással: erősítik vagy gyengítik az istenképünket.

Van-e saját kialakult látásunk, vagy elfogadjuk mások állítását? A mai kor emberének nagy problémája a felületesség: gyakran nem jár utána a dolgoknak, készpénznek vesz mindent, amit sokan látszólag meggyőzően állítanak. Micsoda "hitük" van ezeknek az embereknek! Minden utánajárás nélkül elhisznek bármit, amit másoktól hallanak.

Péter mindennap hallhatta Jézus tanításait, látta a Megváltó életgyakorlatát, napi kapcsolatban volt vele, így felismerhette benne az Isten Fiát. Mi is követhetjük Péter példáját! Olvashatjuk a Bibliát, beszélgethetünk Jézussal imádságban, követhetjük tanításait az igéhez igazítva életünket. Miközben ezt tesszük, a Szentlélek kirajzolja előttünk a Megváltó arcát. Jézus ma is él, hiszen feltámadásával legyőzte a halált, a mennyben végzi a főpapi szolgálatát, könyörög értünk.

Péterrel vallhatjuk, hogy Jézus a szabadító, aki megmentheti az Istentől eltávolodott, bűnös életünket a kárhozattól. Átadhatjuk életünket az ő kezébe, és megtapasztalhatjuk megújító erejét, láthatjuk vezetését, és megízlelhetjük szeretetének lelket gyógyító hatását.

Jézus ma is hív: jöjj, ismerj meg, higgy bennem!