Istenem add, hogy lássak!

2021.10.11

"Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővizű föld." (Mózes első könyve 13:10)

Isten különleges ajándéka a látás. Természetes számunkra, hogy láthatjuk a környező világot, gyönyörködhetünk a természet csodáiban, felfedezhetjük annak elrejtett kincseit. Életünk során kialakulnak bennünk látásmódok, amelyek különböző hatások által formálódnak. Több fajta "szemüveget" próbálunk fel, melyeken keresztül életünk eseményeit, és a körülöttünk élő embereket szemléljük. Ezeket a szemüvegeket a családjainktól, kortárs csoportjainktól, embertársainktól kapjuk. Levesszük, ha homályosan látunk velük, és kipróbálunk egy másikat, hátha azzal élesebb lesz a kép.

Sokszor vágyaink, kívánságaink szemüvegén keresztül nézzük a történéseket, olykor különböző nézőpontból vizsgáljuk ugyanazt a dolgot, ezért nem úgy látjuk, mint mások, ebből sok félreértés, konfliktus származhat. Néha jó lenne, ha odaállnánk a másik helyére, és meglátnánk az eseményeket az ő nézőpontjából is. Szemeinkkel a láthatókra tekintünk, és nem biztos, hogy észrevesszük a mögöttük rejtőző szellemi igazságot. Tovább látunk-e a jelen eseményein, gondolunk-e a jövőre, amikor döntéseket hozunk, eszünkbe jutnak-e a következmények?

Isten is kínál egy "szemüveget", melynek segítségével betekinthetünk a színfalak mögé, megláthatjuk az "apróbetűs" részeket is. A világ által tetszetősen becsomagolt, érzékszerveket bizsergető kínálatai a csalira irányítják figyelmünket. Ilyenkor megragadhat tekintetünk az áhított képen, és a látvány beszűkítheti a józan gondolkodás képességét.

Lót a testi szemeivel látott, és csak a gazdagság, kényelem lehetőségét vette észre: ezen keresztül szemlélte a jövőt. Nem számított, csak a pillanat látványa, amely által álmait valóra válthatta. Nem számolt a látvány mögötti veszélyekkel, nem vette figyelembe a könnyű boldogulás mögött rejtőző csapdát, ami csak később vált nyilvánvalóvá számára. Abrám (később Ábrahám) lelki szemekkel szemlélődött, és rábízta a döntést Istenre, ezért áldásokat élt át. Becsapjuk magunkat, ha csak a láthatókra tekintünk, és nem vesszük észre a történések mögött működő Istent. A Biblia próféciáiban felismerhetjük a világunk eseményeit, Isten igéje a történelem színfalai mögé is bevezet minket, és megmutatja a háttérben működő szellemi erőteret. Istent a testi szemeinkkel nem láthatjuk meg, de Jézus által megnyílhatnak a lelki szemeink is, és a hit szemüvegén keresztül egyre élesebben rajzolódik ki előttünk a Teremtő Isten csodálatos természete, szeretete, és ránk vonatkozó terve. Kérj Istentől lelki látást, hogy hit fakadhasson a szívedben, és boldog leszel!

"Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ki az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek." (János evangéliuma 20:28-29)