Isten válasza

2022.10.24

"Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk." (Jeremiás könyve 15:19)

Isten válaszolt Jeremiás próféta panaszára, aki a gonosz, rosszindulatú emberekkel harcolva és megfáradva öntötte ki szívét Urának. A próféta hűségesen képviselte Istent, kiállt az ige mellett, a bűnt bűnnek nevezte, a képmutatást leleplezte. Amikor ezt a választ olvassuk, talán meglepődünk, és nem értjük, hogy Isten miért a prófétát feddte először, és nem sajnálattal, megértőbben bátorította őt. Lehetséges, hogy mi ezt várnánk hasonló helyzetben, és a Teremtő válasza minket is meglepne. Isten bölcsessége a problémák valódi okát is látja, és sokszor az igazság leplezetlen valóságával szembesítve ébreszti fel gyermekeit. Jeremiást ellepték a támadások felszínes hullámai, és nem látta meg a konfliktus mögött rejlő mélységet. Isten jelezte prófétájának, hogy megrekedt a problémában, és nem Isten szemszögéből látja a helyzetet. Ugyanazokat az eszközöket kezdte használni, mint támadói, és elfelejtkezett arról, hogy Isten más módszerekkel munkálkodik.

Mi is beleeshetünk a Sátán csapdájába, amikor a támadások tüzében nem fedezzük fel a mögötte rejtőző valódi erőket. Leragadunk a bántó szavaknál, a mögötte lévő kicsinyes vádaknál, és csak az emberi rosszindulatot látjuk, amely sok esetben igazságtalan. Sajnos ilyenkor túlságosan bevonódunk a konfliktusba, amely elveszi erőnket, megtépázza becsületünket, megzavarja a magunkról alkotott képet, és lehet, hogy Istent sem vesszük észre, pedig ott van, figyel, és előbb vagy utóbb igazságot szolgáltat, nem a mi vélt igazságunk, hanem az Övé szerint. Persze nehéz ezt kivárni... Jeremiás hűségesen szolgálta Urát, és talán azt várta, hogy ellenségeit büntesse meg, és erőteljesebben álljon ki mellette. Az önsajnálat közben elfelejtkezett arról, hogy Isten nem elítélni akarja a lelkeket, hanem menteni.

Lehet, hogy te is hasonló helyzetben vagy, téged is támadnak, bántanak, és imádságod az ellenség eltörléséért hallatod. Állj meg, és csendesedj el! Amikor a konfliktusok falai körülvesznek, nézz fel Istenre, és ne süllyedj le támadóid szintjére! A szabadítás felülről érkezik. Isten őszintesége rád is vonatkozik, a te részedet is rád terheli, amelyből meg kell térned, ha hamisság van mögötte. Az Úr igazságot szolgáltat, és kiáll gyermekei mellett, ha tiszta szívvel állnak meg a harcban. Ígérete ma is vonatkozik a becsületes tanítványaira:

"Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megszabadítalak és megmentelek - így szól az Úr." (Jeremiás könyve 15:20)