Isten számára nincs lehetetlen

2022.06.06

"Ti, száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek." (Ezékiel könyve 37:4b-5)

Izrael fogságban volt, amikor Isten elküldte Ezékiel prófétát a népéhez. A fogságban eltöltött hosszú idő miatt a száműzetésben élők szinte elvesztették a hazatérésbe vetett hitüket. A 37. fejezet szimbolikus eseményei és annak magyarázata újra reményt adhatott számukra, bár a száraz csontok látványa a végleges pusztulás tényét mutatta be. A babiloni foglyok önmagukat tekintették kiszáradt csontoknak, ami a helyzetük reménytelenségét fejezte ki. A völgyről mutatott látomás csüggesztő képet mutatott, habár hűen ábrázolta a nép szellemi, lelki, testi állapotát. A folytatásban viszont Isten az élet Ura a helyreállás lehetőségét és útját tárta a próféta elé. Isten megkérdezte a prófétát: "Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról!" (Ezékiel könyve 37:3-4a) Ekkor hangzott alapigénk üzenete. Ezékiel prófétált, és megérkezett Isten lelkének életet adó fuvallata, amely életre keltette a száraz csontokat. Majd folytatta a próféta: "Így szól az én Uram, az Úr: Íme, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr..." (Ezékiel könyve 37:12-13)

Isten igéje ma is az ember elé tárja a gyógyulás és a helyreállás útját. Egy prédikáció, egy személyes bizonyságtétel, amelyből ma is meghallható a Teremtő szava, és megismerhető kegyelmének útja. Nincs olyan mélység, ahonnan Isten ne tudna visszahozni, nincs olyan kilátástalan helyzet, amelyben ne tudna segíteni. Az élet és halál Urának nincs lehetetlen. Lehet, hogy kiszáradtnak érzed életed, és a terhekkel való küzdelem elvette minden erődet, nem látsz kiutat, és a feladás küszöbén állsz. Lehet, hogy úgy érzed, Isten is elhagyott, és magadra maradtál. Talán lelkileg és szellemileg is elfogytak a tartalékaid. Halld meg Isten igéjét! Isten elküldte Szentlelkét, hogy megtörje a bűn zsoldját, a halál átkát, és Krisztusban való hitet fakasszon szívedben, hogy Jézusban új életre támasszon, és örömteli életed lehessen. Legyen pünkösd üzenete számodra valóságos élet- és lélekmentő isteni szó. Nem kell egyedül küzdened, megérkezett a Pártfogó!

Lehet, hogy úgy olvasod e sorokat, hogy az ige hitre biztat téged, arra bátorít, hogy prófétálj, imádkozz és hirdesd Jézus Krisztus drága evangéliumát azoknak, akik körülötted "kiszáradt csontok". Engedelmeskedj a Szentléleknek, és légy részese a csodának, amikor a szellemileg halottak újjászületnek!