Isten nem rejtőzködik

2021.12.13

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!" (Ézsaiás könyve 55:6)

Ézsaiás könyvének 55. fejezetét író prófétát az Ószövetség evangélistájának nevezik. A fejezet első versei a hiányaikkal küzdő, lelkileg szomjazó és éhező embereket hívja, akik fáradoznak, és áldozatokat hoznak azért, hogy kielégítsék szükségleteiket, de csalódniuk kell, mert rossz helyen keresték a boldogulást. Isten minden szükséget betöltő eledelt kínál az embereknek, amely ingyen kapható. Igénk megszólítja azokat, akik nem hisznek Istenben, de szól azokhoz a hívőkhöz is, akik valamiért eltávolodtak Megváltójuktól.

A felszólítás kapcsán felmerülhet a kérdés bennünk: Isten elrejtőzött, hogy keresnünk kell? Ő a kezdetektől fogva megmutatta magát az ember számára, de a bűneset által a kapcsolat megszakadt vele. Az ember eltávolodott Teremtőjétől, a maga útjára tért, testi, lelki, szellemi hiányai emiatt alakultak ki. Isten szeretetével már az ószövetségi korban lehajolt az őt megtagadó emberiséghez: népet hívott el magának, akikkel szövetséget kötött. Kiválasztott népének kellett volna Őt láthatóvá tenni az idegen népek között, áldást ígért számukra, ha követik parancsolatait. Az áldásban megtapasztalták gondoskodó, védelmező, vezető szeretetét. A Bibliában számos történetben láthatjuk szerető Atyaként a világmindenség Urát, de megjelenik fegyelmező Úrként is, amikor a népe engedetlenné vált, és eltávolodtak tőle.

Isten az újszövetség korszakában Jézus Krisztusban tette láthatóvá magát. Jézusban ma is megtapasztalható végtelen szeretete, jósága és hűsége. Akik még nem látták Teremtőjüket, azok találkozhatnak vele a bűn vádlásának emésztő mélységében, ahol Isten lehajol hozzájuk a bűnbocsánat kegyelmével, új esélyt adva számukra. A kísértéssel harcoló ember találkozhat vele a lelkiismeretfurdalás óvó figyelmeztetésében. A gyászban megjelenik a vigasztaló ige békességet adó üzenetében, a betegségben a cselekvő gyógyító erőben, a megkötözött lélek találkozhat vele a szabadításban, a szeretetre éhező az agapéban, amely feltétel nélkül befogad és szeret. A Jézustól eltávolodott lélek megláthatja a tékozló fiúval együtt a mélységben, visszaemlékezve az Atyai ház áldásaira. Isten a hirdetett ige által ma is jelen van az istentiszteleteken, kórházakban, temetéseken, menyegzőkön, a tereken, a könyvespolcokon. A teremtett világ csodái által kiírta mindenhova: szeretlek, nem rejtőztem el, várok rád! Hívjátok segítségül, amíg közel van!