Isten irgalmas

2023.03.27

"Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte." (Lukács evangéliuma 10:33-34)

A példázat akkor hangzott el, amikor a farizeusok megkísértették Jézust, és az örök életről kérdezték. A beszélgetés során lelepleződött a bennük lévő valódi lelkület. Jézus kiváló pedagógusként vezette őket vissza saját csapdájukba, és a példázattal érthetővé tette a törvény igazi üzenetét, amely Isten szeretetéről tanít ma is. A Teremtő gondoskodó szeretetének kiárasztására az embereket is használja. A samaritánusnak népe gondolkodása, értékrendje szerint gyűlölnie kellett volna az út szélén fekvő zsidót, és mégis megszánta, sőt megmentette az életét. A példázat Jézus szájában élő igévé elevenedett, és általa megláthatjuk a bűntől megfertőzött emberi természet hiányosságait és pozitív oldalát.

Ma is vannak közöttünk rablók, áldozatok, közömbös, rohanó, önző és önigazult emberek. Olykor találkozunk jószándékú, segítőkész, irgalmas, megértő lelkekkel is. Mielőtt a felsorolt tulajdonságokhoz konkrét személyeket kapcsolnánk, nézzünk lelkünk mélyére, és valljuk be, mi is megtaláljuk magunkat a példázatban. Életünk eseményei megkövetelik, hogy különböző szerepekben álljunk helyt. A környezetünkben nagy nyomás nehezedik ránk, és előfordul, hogy a negatív szereposztásban találjuk magunkat. Van, amikor rosszul döntünk, és sodródunk a hirtelen ránk törő eseményekkel. Sorstársak vagyunk: kiraboljuk egymást, előfordul, hogy közömbösen félrefordítjuk fejünket, amikor segítenünk kellene, és van, amikor mindenünket odaadjuk, hogy másokon segítsünk. Egyszer negatív szerepben találjuk magunkat, máskor pozitív hősök vagyunk. Nem szeretjük, de kifosztott, félholtra vert pozícióba is kerülhetünk.

Hogy bírod a szerepek közötti hánykolódást, a lelkiismeretfurdalást, a szívedet hideggé tevő gonoszság kényszerítő erejét? Fárasztó a szélsőségek között hánykolódni. Állj meg, és ismerd fel, hogy kire van szükséged! Jézus az "irgalmas samaritánus", aki melletted is megáll, amikor kifosztottnak érezted magad, és felajánlja a segítségét, hiszen ő meg tud menteni. Az Isten Szentlelke rád nehezítheti a gonoszságod bűnterhét, de ezzel együtt megmutatja a szabadulás útját is Jézus keresztáldozatának felmentő kegyelme által. Isten pótolhatja az elmulasztott cselekedeteid okozta károkat. Jézus irgalmával ma hozzád fordul, és megtaníthat igazán szeretni az Istent, önmagadat és a felebarátaidat. Engedj neki!