Isten hűsége

2022.06.13

"Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja." (Pál második levele Timóteushoz 2:13)

A fogoly Pál egy nyirkos, sötét római börtönből írta második levelét Timóteusnak. Az élete vége felé közeledő apostol fontosnak tartotta, hogy tanítványa tisztán és hamisítatlanul adja majd tovább az evangéliumot a következő nemzedéknek. A levélben többször előkerül a hűség fogalma, amely úgy tűnik ma kevésbé fontos tulajdonság. A leírott tanítás, a kimondott szó akkor lesz hiteles, ha mögötte olyan valaki áll, aki nemcsak beszél, hanem éli is, amit tanít, és nem változtatja naponként a különböző érdekekhez igazítva tanításait, nem ingatják meg az Isten igéjére alapozott hitelveit mindenféle tanítások szelei, hanem ismeri azt, aki hűséges szeretetével megváltotta őt. A kimondott szó napjainkban értékét vesztette. Olyan elhamarkodva beszél az ember, majd lelkiismeret-furdalás nélkül megváltoztatja ígéretét, ha érdekei úgy kívánják. Nincs már túl sok jelentősége az adott szónak, nem okoz gondot, ha valaki emiatt súlytalanná válik. Jézus komolyan vette ezt a témát, és tanított róla: "Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van." A megbízható beszéd biztonságot ad, lehet rá támaszkodni. Jézus példája eligazít bennünket ezen a területen. Krisztus nem beszélt feleslegesen, szavainak mindig jelentőségteljes üzenete volt. Ma is lehet hozzá igazítani az életünket.

Igénk látszólag ellentmond az előtte leírt igaszakasznak, amely így szól: "Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket." Jézus a Máté evangéliuma 10. fejezetének 33. versében így szól hozzánk: "aki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." Vagyis azt jelenti a gondolatpár, hogy Isten a figyelmeztetéséhez hűséges, és nem változtatja meg szavát. Isten szeretete nem egy langyos érzelem, amelyet komolytalan módon használhatunk, és mindenkinek felelőtlenül ígérve osztogathatunk. Jézus Krisztus váltságával nem lehet játszadozni! Isten mindenkinek lehetőséget ad, hogy hittel elfogadja: az üdvösség hit által lesz az emberé, azáltal, hogy hisz Isten ígéretében, a Jézus által megszerzett váltságban.

Az értékét vesztett emberi szó miatt sokan azt hiszik, hogy Isten is változtatja az ígéreteit. Eltéved, aki így gondolkodik, és nem veszi komolyan Isten beszédét, és azt hiszi, hogy a Teremtő majd a kedvéért megváltoztatja kinyilatkoztatott ígéretét, és vele kivételt tesz. Aki hisz Jézusban, üdvözül, aki őt megtagadja, kegyelmét elutasítja, elkárhozik. Isten kijelentése egyszerű, érthető, ma is megragadható. Vedd komolyan!