Isten hangját a szívedben is hallod

2021.09.20

"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom." (Pál első levele a korinthusiakhoz 13:1)

Beszédünk lehet építő, amely megerősítheti és felüdítheti a hallgatók lelkét, célokat, vezetést adhat a kérdéseire választ kereső embereknek. Szavainkkal viszont el is lophatjuk mások békességét, beletaposhatunk a lelkükbe, felégetve nyelvünk parányi szikrájával mindent, amely addig biztonságot jelentett számukra. Lehetnek mondataink komolytalanok és súlytalanok, vagy hallgatóink tekinthetik mondanivalónkat hiteles, igaz beszédnek. Minden elhangzott szó mögött ott van egy ember, akinek az életgyakorlata hitelt ad beszédének, vagy komolytalanná és üressé teszi kimondott szavait, ígéreteit.

Folyamatosan út- és igazságkeresésben vagyunk. Próbáljuk meggyőzni egymást saját igazunkról, amit különböző stílusban teszünk: olykor hangosan, erőszakosan akarunk hatással lenni egymásra, talán bizonytalanságunkat a hangerőnkkel leplezzük. Meggyőzőbb lenne, ha nem harsogva hangoztatnánk véleményünket, hanem a szelídséggel, nyugalmunkkal, biztonságot sugározva adnánk zamatot és jó illatot mondatainknak. Ez azt bizonyítaná, hogy teljes szívből hiszünk az igazságban, amit képviselünk, elég erőt érzünk mögötte, és nem kell bizonygatnunk semmit. Szólhatjuk az igazságot - de mit érünk vele, ha szavaink felperzselik hallgatóinkat, és beszédünkkel nem gyógyítani, menteni akarunk, hanem elutasítjuk a másik embert? A szép szavak is lehetnek olyanok, mint csak egy pillanatra hallható hang, amely jól esik a léleknek, de nem hagy nyomot a szívben, mert nincs mögötte igazi erő, a szeretet, amely cselekedetekben is megnyilvánul; csak érdek, vágyakozás és üres jópofaság szele mozgatja a hangszálainkat.

Olykor a csend is hangosabb, mint a kimondott szavaink, mert békesség, türelem, magabiztosság és szeretet rejtőzik mögötte. A leuraló, támadó beszédre a csend a leghathatósabb válasz, hiszen ilyenkor lehetősége lesz a másiknak, hogy meghallja önmagát. Az igazság akkor lesz erőteljes, hosszan hatást gyakorló, ha a szeretet köntösébe van öltöztetve. Isten igazsága a mögötte lévő cselekvő szeretet miatt ragad meg a gondolatainkban, és végzi -időt legyőzve- a gyógyító, lélekmentő munkáját. Miért több az Isten által ihletett beszéd, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom? Benne van a lényeg:

"Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást." (János első levele 4, 9-11)