Isten a világmindenség ura, nem kell megvédeni

2021.08.02

"A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély." (Pál második levele Timóteushoz 2:16-17)

Nagy zaj van körülöttünk: az emberek vitatkoznak, mindenki a saját "igazát" bizonygatja. Felvértezik magukat az általuk képviselt tanok, vélemények, látásmódok fegyvereivel, és elszántan harcolnak egymással. Megvető elutasítással, gyilkos indulatokkal teszik tönkre a másik oldal képviselőit, nem számít az emberi élet. Meghalt a méltóság és a tisztelet, nap mint nap ellenségek születnek. A "harcosok" őrjöngve védik saját igazukat, és a velük nem egyetértőket legszívesebben elsöpörnék az útból, olykor meg is teszik ezt. Mindig gyanús az, ha valaki hangosan állítja az általa képviselt gondolatok valódiságát, annak igazságát. Úgy látom, aki így "kiabál", az önmaga is bizonytalan saját álláspontjában, harsány erőszakosságával a vele szemben állónak esélyt sem ad, hogy hangját hallassa, mert elsősorban magát próbálja meggyőzni.

Pál figyelmezteti Timóteust, hogy ne vegyen részt a felesleges szóharcokban. Sokan igyekeznek ma is letagadni, elhomályosítani Isten létezésének valóságát és az evangélium igazságát. Istent nem kell megvédeni, erre nem szorul rá az Alkotó. A teremtési rend természetes, tökéletes, csodálatos és jól működik. A Krisztus által hirdetett tanítások pedig egy harmonikus, egészséges, boldog élet megéléséhez segítenek bennünket. Jézus soha nem vitatkozott az emberekkel: elmondta az Isten üzenetét, és rábízta a döntést szabad akaratukra. Isten azért adott parancsolatokat, hogy teremtményei élvezhessék az életet. Sajnos sokaknak ez nem kellett, és a maguk feje után mentek, kezükbe véve a sorsukat, elhagyva az isteni rendet. Látható ennek a lázadásnak a következménye, hiszen az emberiség élete tele van szenvedéssel, és a maguk által eltorzított világukban reménytelenül keresik az elvesztett boldogságot. Amikor nyilvánosan vitatkozunk a Biblia igazságait támadó emberekkel, akkor mi csináljuk a legnagyobb reklámot tanításaik számára. Nekem nem kell megvédenem az Isten értékeit, mert ha azokat követve élek, akkor az élő bizonyság lesz mások számára. Isten a legtorzabb gondolkodás mögött elrejtőző embert is szeretné megmenteni, ezért kövessük Pál útbaigazítását!

"De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék." (Pál második levele Timóteushoz 2:24-26)