Igazi Karácsony

2022.12.19

"Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be." (János evangéliuma 1:4-5)

János evangéliumának csodálatos kezdete a mindenható Isten szeretetéről tesz bizonyságot. A kezdetekben Isten jelenléte tiszta fénnyel ragyogta be az ember életét, ebben a világosságban biztonságban érezhette magát a lélek, nem volt félelem, békesség ragyogta be a létezést. Az embernek ez nem kellett, bűnének sötétségével borította el a földi világot, amely csak szenvedést, fájdalmat, betegséget és halált hozott. A világosságot a Sátán lopta el az embertől, annak hiánya azóta is betöltetlen űrt hagy mindenkiben, aki elutasítja Isten helyreállító kegyelmét.

A karácsony üzenete ma is visszaadhatja számunkra a reményt. Isten elküldte egyetlen Fiát a világba, hogy ragyogó, tiszta fényével elűzze a sötétséget az emberi lelkekből, és leleplezze a Sátán sötét hazugságait, amely megkeseríti és elpusztítja az életet. Az igazi világosságot, amelyet az Istennel való közösség jelentett, nem lehet emberi eszközökkel pótolni. Talán karácsonykor, a szeretet ünnepén hiányzik a legjobban elvesztett kincsünk, talán ezért is próbáljuk mindenféle eszközzel pótolni azt: fények, gyertyák, égők, amelyek adnak némi fényt, még a szívünket is megmelengethetik, de az ünnep végén kihunynak, és újra sötétség lesz. A karácsonyi égők nem űzik el az ember szívének mélyéről az évek során megtelepedett bánatot és fájdalmat. Jézus ezért érkezett: elhozta az igazság tiszta fényességét, amely az élet beszédeként beragyoghatja életünket. Rávilágíthat szenvedésünk, hiányaink, békétlenségünk valódi okaira. Az első karácsonykor beragyogta Isten szeretete a pásztorok, a bölcsek és a Messiást szabadítóként várók életét. Jézus tanításai, cselekedetei lerántották a sötétség leplét az istentagadó világról. Ez az örökkévaló fény ma is ragyog. Kérdés, hogy befogadjuk-e? Beengedjük-e ünnepünkbe a Biblia igéjét, aki maga a testté lett Isten, szívünkbe fogadjuk-e a világosságával bűnt megmutató szeretetét, elfogadjuk-e a bűnbocsátó kegyelmét. Lehet-e Jézus az ünnepünket beragyogó világosság, amely mindent visszaadhat, amit a sötétség ellopott tőlünk?

A döntésben szabad akaratunk van. Azok számára, akik nemcsak ünnepükbe, hanem a szívükbe is befogadják Jézust, Isten ígérete lesz ajándék az idei karácsonyon: "Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek." (János evangéliuma 1:12-13)

Áldott ünnepet kívánunk!