Hogyan várod Krisztus visszajövetelét?

2020.11.30

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (János evangéliuma 14,1-3)

Olyan időket élünk, amikor különösen szükségünk van a bátorításra: Isten szava ebben a félelemmel, bizonytalansággal leterhelt időszakban az idézett igeversen keresztül is békességet ad számunkra. A "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek" utal az emberi szív gyakori állapotára: sokszor meg sem tudjuk magyarázni az okait, csak elviseljük a felmerülő nyugtalanságot; Jézus pedig felvillantja a megoldást is: "higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!"

A tudomány, a környezetünk soha nem látott tempóban fejlődik. Az emberiség emiatt elbízta magát, ami azt az illúziót kelti, hogy már-már mindent megtehet: a teremtmény inkább magában kezdett hinni, mintha a Teremtőjére már nem lenne szüksége. Ez a járványhelyzet lehetőség az életünk átgondolására, változtatások bevezetésére, új alapok megépítésére a fenti gondolatok elsajátításával.

Az advent eredeti jelentése: Jézus Krisztus visszajövetelének várása, és ahogy az istenhit, ezen időszak eredeti üzenete is megkopott. Az evangélium arról szól, hogy Isten Fia emberré lett, hogy elhozza a Teremtő üzenetét. Jézus meghalt a golgotai kereszten a bűneinkért, hogy az Isten haragja ne minket töröljön el, harmadnapon feltámadt, ezzel pedig legyőzte legnagyobb ellenségünket: a halált. Miután elvégezte megváltó szolgálatát, itt hagyta a földi létet, és a mennyei világban imádkozik értünk. Amikor pedig betelik a kegyelem ideje, visszajön megítélni élőket és holtakat. Hogyan várod Őt? Sokan mondják: "Mikor jön már, milyen sok idő telt már el, talán az ígéret sem igaz?". Miért késik? Mi lenne veled, ha a kegyelem ajtaja már bezárult volna? Még ma is vár rád, hogy bűneidet megbánva megtérj hozzá, behívd életedbe, és megmenekülj a kárhozattól. Az evangéliumból egyedül az utolsó esemény várat magára: Jézus visszajövetele még nem teljesedett be. Olvasd a Bibliát, ismerd meg a Szentháromság Istenét, hogy hinni tudj benne, és úgy várd vissza Jézust, mint megmentőt, ne elítélő bírót!