Hogyan lehetsz boldog?

2022.11.07

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára." (Zsoltárok könyve 1:1)

A Zsoltárok könyvéről azt mondják, hogy az egyetlen olyan része a Bibliának, ahol az ember szól az Istenhez, nem pedig az Isten az emberhez. "A Zsoltárok könyve Isten és ember párbeszédének könyve." (Gyökössy Endre) Az imádság könyve, ahol az írókkal együtt kitárhatjuk szívünket a Teremtőnk előtt, válaszokat kaphatunk kérdéseinkre, és megnyugodhatunk Istenünk szerető karjaiban. Kálvin János mondta: "a százötven zsoltár az emberi lélek anatómiai atlasza". Megtalálhatjuk bennük az emberi lélek összes sérülését, csalódását, küzdelmét, bejárhatjuk a zsoltárok íróival lelkünk mélységeinek völgyeit, és a szabadulás útjának magaslatait. Magunkra ismerhetünk, amikor terhekkel birkózunk, megoldásokat kereshetünk az életünk zűrzavaros labirintusában. Hieronymus mondta: "Az első zsoltár kapu a többi száznegyvenkilenchez." 

Kedves Olvasó! Boldog vagy-e? Mit jelent számodra a boldogság? Sokféle sémát kaptunk az életünk során arra, hogy elérjük az áhított boldogságot. Sokfajta utat ajánlanak ma is, hogy célhoz érjenek vágyaink ezen a területen. Próbálkozásaink legtöbbször kudarcot vallanak, vagy csalódunk, mert nem azt kaptuk, amire igazán vágytunk. Talán érezhettük már, hogy boldogok voltunk, de tapasztalhattuk azt is, hogy érzéseinket hamar beárnyékolták a félelem felhői: "meddig tart, csak el ne vesszen..." Lehet, hogy ezeket a sorokat is úgy olvasod, hogy egész életedben csak álmodoztál a boldogságról, és talán már le is mondtál arról, hogy elérd. A boldog szó héberül azt jelenti: jó dolga van. Ez nemcsak megállapítás, hanem egy ígéretet is rejt a jövőre vonatkozóan. A szó tágabb értelmezése szerint: boldog lehetsz, azzá válhatsz. A zsoltáríró két utat tár elénk: megmutatja, hogyan lehetünk valóban boldogok, és azt is, hogyan válhatunk boldogtalanná. 

"...az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét..." (Zsoltárok könyve 1:2-3) Isten boldog életet adott az embernek, de sajnos a bűn, az istentelen életmód megmérgezte, ellopta Teremtőnk ajándékát. A Biblia megmutatja az örökkévaló boldogsághoz vezető utat, amelyet Jézus Krisztusban készített el számunkra az Isten. Gyökerezz az Isten igazságának folyóvize mellett, és életed idejében megtermi a boldogság gyümölcseit!