Hogyan fogadom ezt az igét?

2023.09.04

"Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!" (Lukács evangéliuma 8:18)

Jézus ezt a mondatot a magvető példázata után mondta a tanítványainak, amikor az igehallgatásról, annak felelősségéről, következményeiről beszélt nekik. A példázat üzenetét először a tanítványok sem értették, de megkérdezték Jézust annak jelentéséről. A Megváltó így válaszolt: "Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait…", majd elmagyarázta nekik a példázatot.

Ma is így van ez: szól az ige, és sokan hallgatják, de csak azok értik mennyei üzenetét, akik alázatosan mennek Jézushoz, és mernek tőle kérdezni. Nemcsak felületes hallgatók, hanem valóban vágynak az Isten üzenetének mélységére. Isten igéje a mag, amely jó, értékes, termő, és üdvösségre vezetheti az embert: "A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által." (Pál levele a rómaiakhoz 10:17) A példázatból kiderül, hogy a termés sikere a fogadó talajtól függ, amely az emberi szív. Gondoltunk már arra, hogy a példázat talajtípusai egy ugyanazon ember szívének állapotait tükrözik?

A mi szívünk is lehet a "kemény útfél", ahonnan kiragadja az ördög az igét. Hány elszalasztott istentiszteletünk volt, ahol a gondolataink máshol jártak, ahol az alkalom után tartott "pletykaparti" megölte, gyengítette az ige üzenetét, amikor az igehirdető személye nem volt szimpatikus, és elfelejtettük, hogy az ige magyarázata nem tőle származott, hanem a Szentlélek adta neki?

A mi szívünk is lehet "köves hely", amikor örömmel fogadjuk az igét, de a megpróbáltatás idején elbukunk, és csak egy ideig hiszünk. A megpróbáltatások, amelyek Jézusért, a hitünk miatt érnek: munkahelyi hátrányok, a világ által felkínált kiskapuk lehetőségeinek elvesztése, megaláztatások másoktól, anyagi veszteségek, a világi karrier vége, elutasítások – még a családban is.

A szívünk is lehet "tövises", amikor a világ élvezetei, kívánságai, az élet gondjai, gazdagsága gyomként fojtják meg az igét. Előfordulhat, amikor mindezek többet érnek, mint Jézus követése vagy az üdvösségünk, és mulandó, értéktelen dolgokért eltékozoljuk az Isten áldásait, az ige vezetését, életet megváltoztató lehetőségeit.

Lehet a szív "jó föld" is, amikor hallgatjuk az igét, és meg is tartjuk. Ekkor imádsággal, alázattal megmunkált szívvel érkezünk az igehallgatásra, és engedjük a Szentléleknek, hogy az igazság életet változtató ereje átjárja az egész lényünket. Az igének való engedelmesség, az Isten akaratának cselekvése fog örökkévaló gyümölcsöt teremni az életünkben. Kegyelem az, hogy akár a mai napon is lehet a szívünk jó talajjá. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!