Hitlépés a feltámadás valóságába

2022.04.17
"Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." (János evangéliuma 20:31)

Húsvét vasárnapján a feltámadást ünnepeljük: az élet győzött a halál felett. Hogyan értelmezzük az élet fogalmát? A földi életről alkotott képünk többnyire a tapasztalható valóság mentén alakul ki. Jézus megkérdezi tanítványaitól: "Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?" (Máté evangéliuma 6:25) Ez a kérdés ma minket is megszólít. A teremtett világ csodái, benne az emberi élet tényleg csak az evésről, ivásról, öltözködésről, a mulandó örömök hajszolásáról szólna? Az emberek többsége megpróbálja kihozni ebből a rövid földi létből a legtöbbet, ami testi örömöt adhat neki. A végén még is ott marad a szívükben valami mélyen fájdalmas üresség, valami emésztő félelem a halál utáni lét bizonytalansága miatt. Ezeket az érzéseket nem lehet a látható valóság korlátai közé rekedt tudásunkkal lecsillapítani, ez az életfilozófia nem győzedelmeskedhet a halál felett! Jézus egy új élet kapuit nyitotta meg előttünk, ő másfajta életre hív.
A feltámadásról szóló beszámolók olyasvalamiről beszélnek, ami a tapasztalásunkban nem fordul elő. "Jézus feltámadása egy teljesen másféle életre való áttörést jelentett, olyan életre, amely nincs többé alávetve a születés és halál körforgásának, hanem túljutott azon - ez az élet az emberi lét új dimenzióját nyitotta meg." (Joseph Ratzinger) Jézus, miután feltámadt, nem a hétköznapi emberi életbe tért vissza, hanem egy új létbe, ahonnan megmutatta magát a tanítványainak, akiknek ez épp olyan valóságos volt, mint a kereszthalál. Jézus beszélt a tanítványokhoz, hagyta, hogy megérintsék, vagyis tapasztalhatóvá vált feltámadásának valósága. A feltámadott Jézus az Istentől eltávolodott, magára maradt embernek ma is lehetőséget ad, hogy visszatalálhasson Teremtőjéhez. Reményt ad a mulandóság börtönébe rekedt ember számára, hogy megszabaduljon a halál rabságából. A Biblia kijelenti: Jézus az idők végén eljön megítélni eleveneket és holtakat, mindenkit feltámaszt az ítélet napján. A Jézusba vetett hitnek üdvösség, az Isten Krisztusban felkínált kegyelmét elutasító döntésnek viszont örök kárhozat a következménye. Ezen az ünnepen is nyitva van Isten kegyelmének kapuja, ahol bárki beléphet, és ma is lehet hitben élete az Ő nevében.

Legyen életváltoztató, áldott ünneped!