Halottak napja margójára

2022.10.31

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését." (Pál második levele Timóteushoz 4:7-8)

Pál a halálára készülve írta ezeket a sorokat. Megcsillan a szívéből felfakadó bizonyosság: Jézus Krisztus szolgájaként nem fél az elkerülhetetlen eseménytől, tudja, Megváltója várja a túloldalon. Hogyan születhet egy ember szívében ilyen szilárd hit? A Bibliában végigkísérhetjük Pál apostol életét: megtérését, elhívását, szolgálatát, harcait, hitének formálódását, Isten iránti odaszánását, Krisztus iránti mély szeretetét. Pál hitvallása nem a közelgő esemény miatti félelem utolsó kapaszkodója, hanem a Jézussal való személyes kapcsolat, a Krisztus szolgálatára odaszánt élet napi gyakorlatának gyümölcse. Pál mindent alárendelt Isten akaratának, engedelmesen követte Urát, saját szemével látta Istent munkálkodni, tapasztalta életeket megváltoztató kegyelmét, csodáinak szabadító erejét, előtte teljesedtek be Jézus ígéretei, és tudta, Megváltójának szeretete neki is üdvösséget ad. 

A Biblia másként tanít a halálról, mint a sötétben tapogatózó világ. Isten igéje különbséget tesz a meghalás és a halál fogalma között: a meghalás egy esemény, a halál egy állapot. A bűneset által az ember kiszakadt az Istennel való közösségből, amelynek következménye lett a halál, tehát ez az állapot elszigeteltséget jelent a Teremtőtől, és rabságot a bűn általi szenvedésben. A halál a bűn zsoldja, az istentelen, hit nélküli élet következménye. Ebből az állapotból csak a halál legyőzőjének, Jézus Krisztusnak, mint feltámadott Úrnak a váltsága által lehet megszabadulni. Ezt a hitbéli döntést csak a földi életben van lehetőség meghozni. Aki hittel elfogadja Isten kegyelmét, az a halál állapotából megszabadul, valamint Krisztusban új életet kap, annak a meghalás eseményétől sem kell félnie, hiszen ez csak egy "keserű pillanat" lesz, egy kapu, amelyen átlép az örökkévaló világba, ahol Jézus várja hűséges gyermekeit. 

Félsz a haláltól? Van élő hited Jézus Krisztusban, van üdvösséged? Ha nincs, vagy bizonytalan vagy, imádkozz Istenhez hitért, bánd meg bűneid, és hívd a szívedbe az élet Urát, Jézus Krisztust! Az Isten meg akar menteni az örök kárhozattól! Az életed egyszer véget ér, készülnöd kell a meghalás eseményére, hogy a bizonytalanság, kétségek és félelem helyett Pállal együtt szilárd hitvallásod legyen: "...végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon..."