Hallod a hívó szót?

2022.04.04

"Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?" (Pál első levele a korinthusiakhoz 14:8)

A trombitát régebben nem hangszerként használták, hanem jeladásra. Erős hangja miatt különösen alkalmas volt arra, hogy háborúban a hadsereget trombitajelzésekkel irányítsák. Isten Mózessel két trombitát készíttetett ötvözött ezüstből: ha mindkettőt megfújták, akkor a népnek össze kellett gyülekeznie a kijelentés sátránál, de ha csak az egyiket fújták meg, akkor a nemzetségfőknek kellett jönniük. Ezzel jeleztek, ha tábort kellett bontani és folytatni a pusztai vándorlást, vagy hadba vonuláskor és ünnepek idején, illetve a hónapok kezdetén az áldozatbemutatáskor is használniuk kellett az Isten rendelkezése szerint.

Pál a korinthusi levélben arra utal, hogy Isten üzenetét világosan, érthetően kell átadniuk a hívőknek. A "mennyei trombita" ma is erőteljesen szól: ébreszt, figyelmeztet, utat mutat, harcba hív, buzdít és gyógyít. Az Isten igéjének üzenetében igazság van, amire vágynak az emberek, erő van, amely megerősítheti a gyengéket, bátorítás, amely elűzi a félelmet, hit, amely legyőzi a látható akadályokat, útmutatás, amely kivezet a kétségbeesés sötétségéből. A mennyei trombitaszó az élő Istenhez szólít, aki megmenthet a haláltól, az örökkévaló kárhozattól, és új életet adhat. 

A Biblia trombitajelzése egyre erőteljesebben hív, rámutat a világban történt eseményekre, leleplezi a bűnös emberi szív indítékait, megmutatja az istentelen élet fájdalmas gyümölcseit, a szenvedés mögött megbújó sátáni erőket. Sokféle zaj próbálja elnyomni a világban Isten hangját. Felismerem-e a sok hamis jelzés közül a Teremtő tiszta, biztos szavát, amely személyesen engem szólít? Hevesebben ver a szívem, amikor magához hív, vagy bizonytalan vagyok, mert nem hallom tisztán a szeretet Istenének hangját? Szilárd-e a hitem, kőszikla alapja van-e az életemnek, amely a Jézusba vetett hit rendíthetetlen bástyáján áll, vagy ide-oda kapkodok a csábító hamis kürtszók hallatán? Kérdések, amelyek előbb-utóbb válaszra késztetnek, bár lehet még nem érzed sürgetőnek őket. 

Talán jól esik a világ langyos zajának fület nem sértő altatódala. Isten szava egyértelmű jelzés, amely felébreszt az alvásból, lehet, hogy kezdetben fület sértő, az igazsága felkavaró és kimozdít a hamis nyugalomból, de a határozott ébresztő megmenti az életed és stabil alapokra állít, amely megáll a viharokban. 

Jézus evangéliumának hívó üzenete ma is eleven: "A Lélek és a menyasszony így szól: Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" (Jelenések könyve 22:17)