Gondolatok a lélek és a test harcáról

2022.07.25

"Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." (Máté evangéliuma 26:41)

Jézus a Gecsemáné kertben tusakodott, miközben a golgotai keresztáldozatára készült a bűnös emberiségért. Az emberré lett Istennek szembe kellett néznie a földi lét végét jelentő halállal, és az ezzel járó szenvedés lelki-testi fájdalmával. Tanítványai még arra sem voltak képesek, hogy vele együtt virrasszanak és imádkozzanak. A történet olvasásakor kirajzolódik előttünk az esendő emberi természetünk minden gyengesége. A lelket tápláló ige, az Istennel való személyes kapcsolatot elevenen tartó imádság nélkül a lélek meggyengül, és erőtlenül adja fel a harcot, amikor a test megkísértetik. Gyökössy Bandi bácsi írta: "A Kísértőnek eszközre van szüksége, amelyen keresztül meg tud közelíteni, kísérteni bennünket. Ilyen eszköz a testünk." Ezért létfontosságú a kérdés: A lelkünk kap több táplálékot, hogy erősödjön, vagy a testünk kívánságainak kielégítése lesz a fontosabb? Többen hallottuk már ezt a mondatot: "amelyik kutyát eteted az lesz az erősebb..." A küzdelem így dől el: az parancsol, aki erősebb, annak van nagyobb esélye a győzelemre. A lélek és a test harcának hátterében nálunk nagyobb erők vannak jelen. Kinek engedsz: Istennek vagy a Kísértőnek?

Előfordul az is, hogy egy bátorító igei üzenet hallatán olyan könnyen fel tudunk lelkesedni, ígéreteket teszünk, hogy Istenünk útmutatásához igazítjuk az életünket, de amikor cselekednünk kellene, elfogy az erő, és a legcsekélyebb akadály is eltérít minket az elhatározásunktól. Lehet, hogy olykor a lélek készenléte sem jelent garantált győzelmet, hiszen a végrehajtáshoz szükségünk van az erőtlen testünk engedelmességéhez is. Talán reménytelennek tűnik számodra ez a küzdelem, de hadd bátorítsalak egy igével és egy idézettel:

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." (Zsidókhoz írt levél 4:15-16)

"Ott a »pusztában« tudjuk meg, mit tud Jézus, és mit tudunk mi. Mert ezt csak a puszták mélyén, a kísértések keserves kínja mélyén lehet megtudni." (Gyökössy Bandi bácsi)