Építkezz Istennel!

2022.09.12

"Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért... és otthonaitokért!" (Nehémiás könyve 4:8)

Nehémiás könyve csodálatos bizonysága Isten újjáteremtő szeretetének. A kiválasztott nép elhagyta Istenét, és a saját bűnös útjára térve fogságba került. Jeruzsálem falait lerombolták, és kapui tűzben égtek el. A megbocsátó Isten nem vetette el végleg a népét, egy idő után lehetővé tette, hogy visszatérjenek hazájukba. A büntetés évei után Nehémiás vezetésével sokan hazatértek Jeruzsálembe, és elkezdték újjáépíteni otthonaikat és a várost körülvevő falakat. Igénk bátorító szavai Nehémiás szájából akkor hangzottak el, amikor a várfal javításában már előrehaladtak, de az ellenség megpróbálta nehezíteni a munkát, és megfélemlítette az építőket.

A régi történet ma is tartogat aktuális üzeneteket számunkra. Az ige bemutatja az igazi szeretet természetét, amely nem enged meg mindent, hanem fedd is, ha kell. Olykor úgy, hogy nem véd meg, hanem szabad utat ad a bűnös vágyaktól űzött akaratnak, hogy saját hibájából tanuljon az ember. A népnek nem kellett az Isten által adott törvény, amely védte az életét, ezért az ellenség kezébe került. Sokaknak ma is csak a mindent megengedő, "pancsos" szeretet kell, amely viszont hamis. A szabad akarat rosszul értelmezése fogságba veti a szabadságra vágyó emberiséget, nem kell az Isten. Látjuk, hova vezetett ez az út, hol tart ma a világ. Isten nem erőlteti magát az emberre, szeretete mégis nyitva hagyott egy kaput Jézus Krisztusban az őt tagadók számára. A Sátán fogságában szenvedő ember ma is meghallhatja Isten hívó szavát, és hazatérhet. A bűneiből megtért embernek a romokat el kell takarítania, és erős alapokat lerakva újra kell építenie az életét. Isten nem hagyja magára ebben az újrakezdőt, igéje által vezetést, Szentlelke által erőt, bölcsességet és kitartást nyújt a benne bízók számára. A hitre jutott lélek megváltozott élete mindig tükröt tart a körülötte élőknek, és szembesíti őket a bűneikkel, ezért sokszor ellenségesen fogadják a megtérő bizonyságtételét.

A bátorítás szóljon ma azoknak, akik Istenhez fordulva elkezdték újraépíteni az életüket, de az ellenség is megjelent, hogy gyengítse és megfélemlítse őket. Jeruzsálem fala felépült, Nehémiás szavai ma is Istenre terelik a figyelmet, és rámutatnak arra, hogy egy újra felépült élet másoknak is példát, reményt, majd győzelmet adhat.

Légy kitartó, építs tovább, nagy a tét!