Elveszett évek?

2022.03.21

"Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem." (Jóel könyve 2:25)

A sáskajárás az ókori keleten gyakori csapás volt. Az eget elsötétítette a nagy morajlással érkező sáskafelhő, amely szörnyű pusztítást végzett. Az istentagadó ember a Teremtőtől ajándékba kapott életet és életteret nem arra használta, amelyre adatott, hanem bűnös kívánságaira, ezzel maga és mások életét is rombolta, megkeserítette és pusztította. Isten felhasználta a természeti eseményeket arra, hogy figyelmeztesse az embert, hogy rossz úton jár. A prófétai beszéd nem emberi szó, hanem a teremtő Isten kijelentése, amely a katasztrófa hátterét felfedve szembesítette a bűnösöket tetteik következményeivel. A sáskajárás tehát büntetés volt, amely ellen tehetetlen volt a büszke, makacs, Istent elhagyó nép. Isten szeretete a történetünkben abban nyilvánult meg, hogy nem hagyta -végleg elutasítva- mélységben az őt semmibe vevő embert. Új esélyt adott számára: "De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet!" (Jóel könyve 2:12-13)

Az emberi természet nem változott az idők során, ma is történnek az akkori eseményekhez hasonlók. Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Sokan rosszul döntenek és vádolják Istent, kifogásokat keresnek, másokat hibáztatnak. A veszteségeiket számolgatva átkozzák a Teremtőt és embertársaikat. Lehet, hogy a fenyítés által nehezebb lett az életük, anyagi biztonságuk is megrendülhetett, viszont a nehézségeket átélve esélyt kaptak arra, hogy meglássák korlátaikat, és megalázzák magukat. Isten hívó szava ma is élő, Jézus Krisztus által új esélyt kínál az Atya. Isten nagylelkűsége a lélek megmentésen túl is áradhat, valóság lehet az akkori ígéret: Isten kárpótol az elvesztett dolgokért. A mulasztások által elvesztett lehetőség helyett új esélyt, a kárhozat helyett üdvösséget, átok helyett áldást, halál helyett életet, szenny helyett tisztaságot, ítélet helyett kegyelemet kaphat a hozzátérő lélek. Isten másképp számol: a mulandó élet veszteségei Isten kezébe téve az örökkévalóságban kamatozhatnak. Hallod a hívó szót?