Élő víz

2023.09.18

"Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet." (Jeremiás könyve 2:13)

Jeremiás próféta a templomban hirdette az oda érkezőknek Isten igazságát: hűtlenné vált az elhívott nép. Isten szeretete a tőle eltávolodott lélek felé is kiáradt, hiszen a próféta által leplezte le a csalárd emberi szív hamisságát.

Ma is sokan hiszik azt, hogy a vallásos gyakorlat szokásainak követése elég arra, hogy Isten elnézze az engedetlenségből fakadó bűnt. Isten drága igéje elűzi a hamis nyugalmat, ezáltal felzaklatja a bűnét takargató ember lelkét. Olykor a kiigazító ige úgy érkezik, mint a viharos szél, amely először félelmet, nyugtalanságot okoz, de később kiderül, hogy áldásként jött, hiszen kitakarította a szennyet, ami később betegség forrása lehetett volna. Vannak, akik kemény beszédnek tartják az élő igét, és megsértődnek, mert leleplezi álnokságukat. Jézus beszéde ma is kettéválasztja a hallgatókat. Akiknek a Szentlélek új életet adott, azok tudják, hogy Isten igéje áldás számukra, és cselekszik az Úr akaratát. Akik megkeményednek az ige hallatán, azoknak nincs új életük, csak vallásuk van. Az Istentől való elszakadás annak a következménye, hogy eltávolodtunk Isten beszédétől: nem fontos már a mennyből folyó élő víz, amely friss, egészséges, lelki szomjúságot oltó.

Hányan vannak, akik hasonlóan cselekszenek, mint az akkori nép: repedezett víztárolókat ásnak, hogy összegyűjtsék az esővizet, hogy szomjan ne haljanak. Mit jelent ez? Eljárnak gyülekezetekbe, amelynek kútjaiból vesznek magukhoz némi vizet, majd beleöntik a víztárolójukba. Sokfajta tanítást hallgatnak, hitről szóló könyvek sokaságát olvassák, mások Úrtól való gondolatait gyűjtögetik ismeretet szerezve maguknak. Áhítatos könyvekből isznak, de a világ kútját sem vetik meg, a Bibliát viszont ritkán veszik kezükbe. Repedezett szívük víztárolójából előbb-utóbb elszivárog a víz. Ők nincsenek kapcsolatban az élő víz forrásával. Még ma sem késő, ha felismerted magad az ige tükrében, Jézus téged hív: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek." (János evangéliuma 7:37-38) Olvasd az igét, légy élő kapcsolatban Istennel, akkor mások szomjúságát is olthatod!