Élő kapcsolat

2023.09.11

"Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem." (János evangéliuma 15:4)

A szőlőtő példázata az Istennel való élő kapcsolat alapjairól, a gyümölcstermő keresztény élet folyamatáról tanít minket. A példázatban az Atya a szőlősgazda, Jézus a szőlőtő, a szőlővesszők pedig a tanítványok. Akkor biztosított a gyümölcstermés, ha minden a Teremtő rendje szerint történik, eleven a kapcsolat, és az élet áramlásának sincs akadálya. A tanítványi élet célja, hogy gyümölcsöt teremjen, ha ez nem valósul meg, akkor a példázat szerint haszontalanná válik az a vessző, ezért lemetszik.

Mit jelent ez a mai keresztény életben? Gyökössy Endre így fogalmaz: "Vannak olyan keresztények, akik csak beszélnek róla, de nem élik a gyakorlatban az igét, szájjal dicsérik Istent, de nem terem gyümölcsöt a hitük. Mit használunk a világnak? Mit használunk az eklézsiának, embertársainknak, családunknak? Van-e értelme, hogy mi kereszténynek nevezzük magunkat? Lehet-e valakiről súlyosabb megjegyzést tenni, mint azt, hogy haszontalan ember? Merjük egyszer mi magunk feltenni a kérdést! Mi haszna abból másoknak, hogy mi vasárnapról vasárnapra szívjuk a szőlő nedvét?" Van-e változás az életünkben, átformálja-e az ige a gondolkodásunkat, megtisztít-e bennünket a krisztusi értékrend? Az, amit beengedünk a szívünkbe, a gondolkodásunkba, formálni fog minket: ha a világ eledelével táplálkozunk, világiasak leszünk, ha Isten igéje lesz lelkünk tápláléka, és cselekedjük akaratát, az krisztusivá alakít. Az Isten nélküli élet előbb-utóbb elszárad, hiszen csak a mulandó dolgokból merít. Isten szava örökkévaló eledelként köti össze az embert az élet forrásával.

Milyen szőlővesszők lennénk a példázatban? Mi az akadálya az életünkben annak, hogy eljusson a megtisztító ige a szívünk mélyére, majd termővé tegye az életünket? Jézus mondta: "aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." Jézusban maradni azt jelenti, hogy az ő beszédei megmaradnak bennünk, és az életünket hozzá igazítjuk. Ebben segít a Szentlélek. Ne engedjük, hogy bármi is elválasszon minket Jézustól!