Boldog vagy?

2022.07.18

"Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki." (Lukács evangéliuma 1:45)

Igénk megállapítása akkor hangzik el, amikor Mária, Jézus anyja látogatóba érkezik Erzsébethez. Isten csodálatos ajándékait hordják a szívük alatt: a világmindenség Ura elhívta őket arra, hogy életet adjanak a megtestesült szeretetnek, az isteni terv végrehajtóinak. Micsoda kegyelem: a világmindenség Ura lehajol az emberhez, és beszélgetést kezdeményez, sőt arra buzdítja, hogy maga is szólítsa meg Őt. Sokan imádkoznak Istenhez, ha bajban vannak, könyörögnek azért, hogy könnyebb legyen az életük, hogy elkerüljék a próbákat. Mások vágyaik beteljesüléséért szólítják meg Őt, vagy kegyes cselekedeteikhez kérnek több erőt a Teremtőtől. A korlátait felismerő ember gyakran fordul az Istenhez, amikor ráébred arra, hogy nélküle üres és erőtlen az élete. Mondhatják talán, hogy nem olyan nagy csoda, ha valaki imádkozik.

 Az viszont különleges esemény, ha valakit személyesen megszólít az Isten: amikor egy istentiszteleten, bibliaolvasás vagy bizonyságtétel hallgatása közben az Isten igéje a szív mélyére hatol. Személyessé válik egy több ezeréves ige: aktuális üzenetként bátorít, reményt kelt, új esélyt ad, esetleg feddéssel figyelmeztet, megítéli a bűnt, és összetöri a büszke szívet, vagy éppen könyörületre indít, esetleg hálaadásra buzdít. Ilyenkor az Isten szeretete és kegyelme érezhetővé válva üt rést az emberi szív megkeményedett falán, az élet ereje megváltoztatja az emberi lelket, és felébreszti a hitetlenség álmából. Abban a pillanatban, amikor a Szentlélek által Isten igazsága világosságot gyújt a lélekben, megváltozik minden. Isten Jézus Krisztusban minden embert megszólított, ígéretet tett, hogy a kárhozattól megment és üdvözít, ha hiszel Jézus Krisztus megváltásában. Csodálatos Isten beszédét megismerni, hangját meghallani, személyes ígéreteit hittel fogadni, hívására engedelmességgel válaszolni.

Istennek számodra is van személyes üzenete.

Hallottad már? Mikor beszélt utoljára hozzád, és hogyan válaszoltál rá? Hogyan fogadtad neked szóló ígéreteit, hívását? Igénk szerint az a boldog ember, aki elhiszi Isten szavát, tud várni ígéretére. Ő sohasem késik, szava igaz, várd türelemmel, nyitott szívvel és személyes megtapasztalásod lesz az Isten hatalmáról és szeretetéről.

Boldog ember vagy?