Az igazság harcosai

2021.09.27

"Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes." (Pál első levele a korinthusiakhoz 13:9-10)

Az igénk kapcsolódik a múltheti üzenethez. Azt az embert szólítja meg, aki makacs szívvel ragaszkodik az általa vélt igazsághoz, és bezárja a szívét mások felé, elutasítva nem csak az övével ellentétes véleményt, hanem az azt képviselő embert is. Szomorúan tapasztalható, hogy saját meggyőződését úgy próbálja erősíteni, népszerűsíteni, hogy a másokét támadja, szapulja. Az ilyen gondolkodás szeretetlen, kirekesztő, bezárja a szívet, táptalaja lesz a büszkeségnek és a gyűlöletnek. Hiába szánja oda életét arra, hogy bizonygatva megvédje saját igazságát, az idők végén az emberi igazság a Teremtő mérlegének egyik serpenyőjébe kerül, és az Isten igazságával szemben megmérettetik. Krisztus visszajövetelekor az ember töredékes ismerete, "igazsága" eltöröltetik, és csak az Isten egyetlen, csodálatos igazsága marad meg. Az ember a világ töredékét sem fedezte még fel, oly sok titok maradt rejtve előtte. Ez alázatra kellene, hogy indítsa a lelket.

Az Isten igazságát Krisztusban meglátó ember ismerete is töredékes a teljes isteni igazsághoz képest. A Teremtő csak annyit nyitott meg előtte, amennyi szükséges ahhoz, hogy Jézus megváltó kegyelmét elfogadva bűnei eltöröltessenek, és ne kelljen elkárhoznia, hanem üdvösséget kapjon. Elszomorító, hogy az evangéliumban hívő lélek is sokszor szeretetlenül utasítja és támadja a tőle eltérően gondolkodót, aki másképp értette meg az igét. Alázatra hívok most minden olvasót, hogy megláthassa a Jézus által elkészített utat. Az említett igeszakaszok között a "szeretet himnusza" olvasható, amely nem számol az emberi félreértett "igazsággal", hanem megmutatja a krisztusi módszert.

"És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik." (Pál első levele a korinthusiakhoz 13:2-8)

Isten Krisztusban így szereti az embert, a tökéletes szeretete így működik. Munkálja a Szentlélek bennünk, hogy ne váljunk semmivé, miközben odaszánjuk életünket az Isten oltárára!