Az igazi gazdagság

2021.06.21

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értünk, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok." (Pál levele a korinthusiakhoz 8:9)

A gazdagság és szegénység témájában elsősorban az anyagi értékekre és a pénzre gondolnak az emberek. Valóban a pénz az igazi gazdagság alapja? Könnyen kerülhet bárki olyan élethelyzetbe, hogy a legnagyobb vagyon sem segíthet rajta. Isten igéje másként gondolkodik: Jézus földi életével mutatta be, hogy mi a valódi gazdagság. Milliók életét változtatta meg azzal, hogy elhozta az Isten igazságát és szeretetét az emberiségnek. A Megváltó szívében lévő mennyei kincsekkel gazdagította a lelki és testi szegényeket: még az életét is odaadta másokért, teljesen megüresítette magát.

"Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." (Pál levele a filippiekhez 2:7-8)

Mivel tudnál másokat gazdagítani? Mid van, ami a körülötted élőknek nincs?

A hitből fakadó bizonyságtétel reményt adhat az elcsüggedt, magányos embernek; a bátor szív biztonságot nyújthat a félelemmel telt léleknek; az erős támaszt adhat a gyengének; a türelmes nyugalmat árasztva lecsendesítheti a türelmetlent. A szerető, gondoskodó szív befogadhatja az elutasítottat, a szabadulásra vágyódó, küzdelemben megfáradt lélekért a közbenjáró imádságot mondhat, amely reményt adhat neki. Megannyi kincset lehetne még sorolni, amely igazi gazdagságot jelent. Ott vannak nálad is ezek a jelentéktelennek tűnő kincsek, amelyekkel gazdagíthatsz nap mint nap másokat, és ők is ezt tehetik veled.

Tudsz-e adni, ha neked is kevés van?

A Jézusban bízó lélek nem fél attól, hogy mások gazdagodásáért szánja oda az életét, mert tudja, hogy kifogyhatatlan forrása Krisztus. Örökösként atyja "vagyonával" rendelkezik, és ez a forrás mindig a rendelkezésére áll, bármikor meríthet belőle.

Jézus Krisztus ma neked is felkínálja a bűnbocsánatot, szabadulást a vádlásoktól, a szégyentől, gyógyulást a betegségekből. A kiüresedett, elszegényedett lélek békességet találhat nála. A Golgota keresztjén mindenét odaadta érted, letette a mennyei koronáját, és magára vette a szennyes ruhádat, átvállalta bűneid büntetését, mert szeretett. A menny gazdagsága előtted van, elveheted, és igazán gazdag lehetsz. Nem földi, veszendő kincs ez, hanem a lélek, a szív és elme hiányát megtöltő örökkévaló gazdagság.