Az élő Biblia

2023.07.24

"Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait." (Zsidókhoz írt levél 4:12)

A Zsidókhoz írt levél szerzője féltve óvja a levél olvasóit a hitetlenségtől: példaként hozza fel Isten elhívott népének pusztai vándorlását, amikor a tévelygő emberek megkeményítették a szívüket, nem vették komolyan az Isten szavát, ezért nem mehettek be a nyugalom helyére. Isten szeretete olyan hatalmas, nem mondott le a bűnös emberről, prófétákat küldött, akik Isten igazságát hirdették, majd elküldte a fiát Jézus Krisztust, akiben testté lett az élő ige. Jézus az élet forrása, az emberek világossága, aki kereszthalála által és feltámadásával utat készített a bűnös lélek számára, hogy ne kelljen elkárhoznia.

Szeretem Isten igéjét, mert szilárd alapokra állította az életem, értéket adott a megfelelési kényszer alatt sínylődő lelkemnek, elvette a bűneim terhét, megszabadított a függőségektől, utat mutatott, amikor nem láttam a következő lépést, reményt adott, amikor kilátástalan volt minden. Jézus szeretetét árasztotta rám, amikor magányos voltam, megfeddett, ha szükségem volt rá, bemutatta számomra a Szentháromság Istenét: az Atyát, aki családjába fogadott, a Fiút, aki megváltotta az életemet, a Szentlelket, aki bennem él. Szeretem az Isten igéjét, mert ma is eleven kapcsolatban tart az élet forrásával, Krisztussal. Különleges áldásként élem meg, ahogy a Szentlélek személyessé teszi számomra az örökkévaló igét, éhséget támaszt bennem Isten igazsága iránt, amikor pedig a mulandó világ gondjai leterhelnek, kimondja Isten igazságát ebben a hazug világban, felszabadít a vallásosság halálszagú emberi okoskodása alól, tiszta képet mutat a lelkem állapotáról. Gyönyörködik a lelkem, amikor a régi történetek megelevenednek a Szentlélek által, és az aktuális üzenet átjárja egész lényem, leleplez, megóv a sátán csapdájától, megújít, visszavisz a keskeny ösvényre, ha eltévedtem. Isten igéje élő, mert személyesen szólít meg az életem aktuális helyzeteiben. Engedd, hogy Jézus Krisztus veled is törődjön, igéje által előtted is hatalmassá váljon, és a csoda veled is megtörténhessen!