Az élet győzelme a halál felett

2023.04.09

"Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt." (Pál második levele a korinthusiakhoz 4:14)

Pál bizonyságtétele szilárd és erős. Honnan van ilyen hite az apostolnak? A damaszkuszi úton találkozott a feltámadott Jézussal, elfogadta személyes Megváltójának, és élete végéig követte őt. Jézus Krisztusban való hite megváltoztatta az életét, gondolkodását és értékrendjét. Így tesz bizonyságot Pál: "Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről." (Pál első levele a korinthusiakhoz 2:2) Nemcsak feltámadott királyként látta meg Jézust, hanem megfeszítettként is, megértette, hogy miért kellett meghalnia az Isten Fiának.

Kereszthalál, majd feltámadás, halál és élet feszül egymásnak a húsvéti ünnepkörben. Mi történt Jeruzsálemben több mint kétezer évvel ezelőtt? Véletlen alakultak ilyen tragikusan a körülmények Jézus életében? A Bibliából tudjuk, hogy minden az Isten terve szerint történt. Joseph Ratzinger a Názáreti Jézus című könyvében így írja: "Jézus odaállt a történelem vesztesei mellé", az Istentől elszakadt ember mellé. Nagypéntek miatt lett testté az Isten Fia, hogy kiengesztelje az Atyát, magára véve az emberiség összes bűnét. A tiszta, bűntelen maga vált átokká, hogy elszakadva az Atyától meghaljon helyettünk, mert a harag poharában, amelyet kiivott, ott volt az emberiség összes bűne, benne a te és az én bűnöm is. A nagypéntek eseményei bűnbánatra késztetik az Isten igazságát felismerő embert. Az Istentől kapott áldott életet, amely nem volt megmérgezve a bűn által, hitetlenül eldobta magától az Édenben. Ennek az átkát hordja ma is az emberiség, és ettől az átoktól szabadított meg Jézus minket. Ratzinger így fogalmaz: "A feltámadás nem csak Jézus személyes megmenekülése a halálból. Halála "másokért" való halál volt, magát a halált kellett legyőznie." Ezt ismerte fel Pál apostol is, amikor a feltámadásról írt.

A feltámadás győzelmének híre egészen személyes lehet minden ember számára, aki megnyitja Jézus Krisztus előtt a szívét, és elfogadja, hogy a húsvéti események őérte is történtek. Ekkor a szívében fakadt hit, az értelmében felgyúlt világosság az élet értelmezésében egy új kaput nyit meg számára, amely igazi boldogságot adhat már a földi létben is, a halál után pedig üdvösséget az istenítélet helyett. Az igazi húsvét Isten Krisztusban nekünk adott szeretetének ajándéka, amelyet ma is el lehet fogadni. Tárd ki a szíved, és engedd, hogy ez a szeretet átjárja egész lényedet ezen az ünnepen!