Az áldott anya

2021.05.02

"Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom." (Zsoltárok könyve 127:3)

Az anyák csodálatos, megtisztelő küldetést kapnak Istentől: a Mindenható bevonja őket a teremtés titokzatos művébe. Az élet ajándékának elfogadásával meghozzák talán legfontosabb döntésüket, és belesimulnak Isten alkotói tervébe. Bátorsággal szánják magukat oda az élet továbbadására és táplálására. A gyermekük születésekor megküzdenek a testi fájdalom gyötrelmeivel, de átélik az élet legcsodálatosabb örömét is, amely hamar feledteti a szenvedést.

"Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! (Ézsaiás könyve 49:15)

Kedves Nevelőszülők!

Isten gyönyörködik abban a szolgálatban, amelyet végeznek, hiszen vállalták, hogy pótolják a pótolhatatlant azoknak a gyermekeknek az életében, akik a vérszerinti családjaikban nem kaphatják meg egészséges módon az anyai szeretetet. Isten gondoskodó szeretete az önök odaadó törődésén keresztül juthat el a gyermekekhez, Isten előtt ez kedves szolgálat. Küldetésük életet menthet, új esélyt adhat, és pótolhatja, ami nélkül az emberi élet csonka maradna.

Isten az anyák szívébe ültette az ember által érezhető egyik legmélyebb érzést, az anyai szeretetet, amely feltétel nélkül szánja oda az életét gyermekéért, ez a szeretet pedig megtanítja a gyermeket viszontszeretni. Az egészséges szeretetkapcsolat forrása az Isten ember felé tanúsított örökkévaló szeretete.

Nem szégyen megfáradni a földi élet végéig tartó hivatásban. Isten ekkor sem hagyja magára az anyákat: a Biblia sorain keresztül bátorításokat, tanácsokat kaphatnak, erőt meríthetnek, valamint drága eszköz lehet számukra az imádság, amelyet gyermekeikért mondhatnak. Ezzel Isten felé fordulva kérhetnek támogatást, és rábízhatják gyermekeiket a Mindenható védelmére, hálát adhatnak, ha gyermekük élete rendben van, megláthatják Isten áldásait, amely boldogságot adhat számukra, és könyöröghetnek Isten segítségért, ha szükség van rá. Nincs az a mélység, ahonnan a Teremtő ne tudná visszahozni az eltévedt gyermeket. Az Istenhez ragaszkodó anya szeretetét, erejét kipótolja a Teremtő, ha elfogyni látszik.

Minden tiszteletünk az Önöké, szeretettel imádkozunk családjaikért, hálásak vagyunk szolgálatukért.

Isten áldja meg az anyákat!